قیمت سیستم آبیاری قطره ای شرکت سورن بام

قیمت سیستم آبیاری قطره ای شرکت سورن بام ، در تمامی پروژه ها سورن بام تمامی گیاهان استفاده شده توسط سیستم تماما” اتوماتیک آبیاری می شوند تا رطوبت مناسب خاک حفظ گردد و از هدر رفتن آب جلوگیری شود.

خاک گیاهان نباید خیلی خشک و خیلی خیس شود تا ریشه گیاهان آسیب نبیند .. سورن بام تمامی گیاهان را تضمین می کند و در صورت خشک شدن اتفاقی گیاهان طبق قرارداد نگهداری با هزینه شرکت گیاه جایگزین می گردد.

محلول دهی (کود مخصوص ) نیز توسط این سیستم به گیاهان داده می شود.

این سیستم در شرایط آب و هوایی سرد دچار مشکل هایی از قبیل یخ زدن آب و .. نمی گردد و توسط متخصصین این رشته انجام می گردد.

فاکتور مهم برای اینکه نتیجه پایانی یک دیوار سبز موفق باشد انتخاب بهترین نوع سیستم برای آبیاری است.

اینکه بخواهیم چه نوع سیستمی را انتخاب کنیم با توجه به نوع گیاه و مقدار آبی که نیاز دارد این کار را می کنیم .

سیستم آبیاری و کود دهی که به صورت اتوماتیک کار می کند باید شامل:

سیستم پمپاژ کود و آب،مخازن ، رسوب گیر مغناطیسی، باشد

همچنین دارای تابلوهای کنترل که خود نیز شامل حسگرهای اتوماتیک کنترل سطح آب،رطوبت خاک،فشار آب ،برق شهر،هشدارها و نمایش پیام هستند،باشد.

دیوار سبز یک فن آوری زیست محیطی است و باید در آن به امکان ذخیره سازی آب،

استفاده دوباره از آب بازیافتی و غیر شرب توجه کرد

سیستم آبیاری قطره ای شرکت سورن بام :

همچنین به چگونگی طراحی سیستم زهکش توجه کرد.تا آب اضافه را خارج کرد

طراحی سیستم آبیاری باید به گونه ای باشد

که با باکس ترکیب شود لوله های افقی و عمودی آن در نما دیده نشود تا زیبایی ظاهری بنا حفظ شود.

و این لوله ها در بالای باکس ها قرار می گیرند

باکس های گل و گیاه ها  باید به گونه ای طراحی شوند که قابل جا به جایی باشند

پس بنابراین سیستم آبیاری نباید به این مسئله خللی وارد کند.

و بتوان در هر زمان که خواستیم گل و گیاه خود را تعویض  کنیم

و در آخر اینکه در صورت وجود مکان مناسب برای مخزن آب در نظر گرفته شود

و یا می توان به آب شهری وصل شویم