فضای سبز حیاط

فضای سبز حیاط ، در قسمتهایی از حیاط  می توانیم

با کاشت چمن،درخت و درختچه و پرچین و…  ایجاد فضای سبز را کنیم .

و ساکنین اوقات فراغت خود را در آنجا بگذرانند .

ایجاد فضای سبز به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و زیبایی محوطه طراحی شده اند .

داشتن فضای سبز مطلوب مستلزم انجام عملیاتی است که روی محیط سبز باید صورت پذیرد. شاخسار با طراوت درختان، آراستگی و شادابی چمن، عاری بودن سطح از علف های هرز و پاکیزگی محیط، پر گل بودن بوته ها،  از شاخص های یک فضای مناسب می باشد.

برای دستیابی به این هدف، شاخصهای عملیاتی خاص بر روی هر یک از اجزای فضای سبز باید اعمال گردد.

در این راستا برای کاهش دغدغه و افزایش بازدهی کاری به نظر می رسد

فعال نمودن بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت می تواند کار ساز باشد.

در این میان نظارت بر بخش خصوصی و کنترل آن

به منظور انجام صحیح و به موقع کارها

و عملیات باغبانی از وظایف مهمی است که بر دوش دولت می باشد.

ارزیابی فضای سبز

از آنجا که عملیات فضای باز و سبز با نیروی انسانی بوده و توانایی این نیرو بسیار متغیر است و از طرفی ارزیابی کیفی فضای سبز نیز در حالت عادی تا حد زیادی بسته به سلیقه  است،

هدف از نظارت بر نگهداری و اجرای فضای سبز در اصل داشتن فضای سبزی زیبا، با طراوت و پایدار است.فضای سبز مطلوب دارای مشخصات خاصی است که از روی آنها شاخص های نظارتی و در واقع شاخص های ارزیابی فضای سبز تعریف می شوند.

مزایای فضای سبز حیاط

فضای سبز مناسب  یکی از عوامل مؤثر در ارتباط با کاهش گرد و غبار و آلودگیهای هوا می باشد .

، فضای سبز به بهبود سلامت و ایمنی افراد کمک می کند .

مهم ترین تاثیر فضای سبز تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است. به طور کلی وجود فضاهای سبز و تأثیر آن ها اجتناب ناپذیر است .