طراحی کاشت گیاهان فضای سبز

طراحی کاشت گیاهان فضای سبز ، برای داشتن فضای سبز در باغ و ویلا می توانیم نحوه انتخاب گیاهان را بر اساس اقلیم منطقه انتخاب کنیم و محیطی سرسبز را داشته باشیم. کاشت گیاهان را می توانیم در روف گاردن و محوطه سازی باغ و ویلا انجام دهیم .

مراحل کاشت گیاهان به شرح زیر است:

مرحله اول:

بررسی و سنجش سوابق تاریخی منطقه ، محوطه سازی باغ هر کشور در هر دوره تاریخی متاثر از سبک معماری و فرهنگ مردمان آن دوران بوده است .

این امر در جزئیات مناطق و شهرها نیز با یکدیگر متفاوت است .

می توان با بررسی تاریخی منطقه از بروز اشتباهات فاحش پیشگیری کرد . اشتباهاتی مانند کاشت افرای ژاپنی در محوطه هایی که سابقا باغ ایرانی بوده و احتیاج به باز زنده سازی دارد.

مرحله دوم :

تجزیه و تحلیلی محیطی ، اولین بار که برای بازدید محوطه مورد نظر برای طراحی می روید اظهار نظر در مورد طرح و گیاهان فضای سبزکار دشواری است .

اما با یک نگاه عمیق به محوطه های کاشته شده مجاور منطقه می توان گیاهان مناسب برای محیط را به آسانی شناسایی کرد .

اینکه در محوطه اطراف چه گیاهانی بکار رفته و استفاده از کدام گیاه موفقیت آمیز بوده بسیار مهم می باشد .

تجزیه و تحلیل سایت خود عنوان مقاله ای است که پیشتر در باره آن بحث شده است.

مرحله سوم :

انتخاب چند ایده بر اساس محتوای طرح ، برنامه طرح و تجزیه و تحلیلها

گول اولین طرح و برداشت خود را خوردن اشتباهی است که انسان در بیشتر مراحل زندگی خود انجام می دهد.

اولین برنامه و ایده لزوما بهترین نیست . بهتر است چند طرح در نظر گرفته شود و از میان آنها بهترین انتخاب گردد.

مرحله چهارم : پرورش یکی از ایده ها و آفرینش یک طرح کامل

مرحله پنجم : ترکیب بندی کلیه عناصر و ایجاد وحدت در تمام اجزای مصنوع و نا مصنوع در طراحی کاشت

مرحله ششم: توسعه و گسترش بستر گیاهی

مرحله هفتم :کاشت گیاهان و اجرای عناصر باغ

مرحله نهایی : نگهداری منظر