کاشت گیاهان در فضای سبز

کاشت گیاهان در فضای سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

کاشت گیاهان در فضای سبز

کاشت گیاهان در فضای سبز  کاشت گیاهان فضای سبز  درختان و گیاهان زینتی، درختچه ها وگلها  امروزه یکی از عناصر مهمی است، که در محوطه سازی و طراحی فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

بکارگیری و نگهداری از گیاهان به سه عامل مهم در طراحی فضای سبز بستگی دارد.

1) انتخاب گیاهی که بتواند بیشترین کارایی را با حداقل نیاز به نگهداری را فراهم سازد.

2) استفاده از گیاهان مناسب با توجه به نیاز مختلفی که طراح با آن روبرو ست در فرایند طراحی وکاشت.

3) نوع گیاه و نحوه قرار گرفتن گیاهان نسبت به یکدیگر در جهت رسیدن به طرحی زیبا و یکپارچه از، اهمیت زیادی برخوردارند.

كنارهم قرار گرفتن گیاهان:

گیاهان اصولاً به صورتهای تأكیدی یا تكی، خطی، گروهی و توده ای قابل كشت هستند هر یك از این روشهای كاشت اثر متفاوتی را در بیننده ایجاد می كنند.

کاشت گیاهان در فضای سبز  اصولی كوشش می شود كه از هر چهار روش یاد شده در جای مناسب، و به میزان درست بهره گرفته شود.

انواع نوع کاشت گیاهان فضای سبز:

  • كاشت منفرد یا تأكیدی
  • كاشت درختان ردیفی یا خطی
  • كاشت گروهی
  • كاشت توده ای

سه گام اصلی در انتخاب صحیح گیاهان برای حیاط شما :

یکی از اساسی ترین موارد در طراحی فضای سبز چگونگی انتخاب گیاه می باشد که این امر حتی در محوطه های بسیار کوچک نیز حائز اهمیت است.

1)  انتخاب گیاهان متناسب با شرایط محیطی:

شرایط جوی و محیطی منطقه از عواملی است که تقریبا ثابت بوده و امکان تغییر آن بسیار ناچیز می باشد،

در گام اول برای کاشت گیاه باید زمین و خاک مورد نظر بررسی شود که اطلاعات لازم راجع به نوع خاک را بدست آوریم، که اسیدی یا قلیایی است، خشک یا مرطوب هست و چه نوع گیاهی با این خاک سازگاری داشته، و بیشترین بازدهی را شاهد می باشیم. همچنین با استفاده از کودهای مختلف  میتوانیم خاک را تقویت کنیم.

2) اطمینان از اندازه مناسب گیاه :

یکی از مواردی که بسیار حائز اهمییت می باشد میزان رشد و اندازه نهایی گیاه است، که قبل از انتخاب گیاه باید توجه داشت که رشد گیاه به چه صورت بوده، آن از لحاظ ارتفاع و گستردگی به چه صورت هست  و تا چه میزان افزایش میابد و بعد از گذشت چند سال چه میزان رشد کرده، و چه مقدار فضایی را برای ادامه حیات خود لازم دارد که بتوان پلان کاشت را با مقیاس درست طراحی کرد که فضای مورد نیاز برای رشد گیاه وجود داشته باشد.

3) گیاهانی را انتخاب نمایید که جلوه و نمود خواهند داشت:

چون گیاهان کاشته شده در تمامی فصول سال در محوطه وجو دارند پس باید طوری انتخاب شوند که در تمامی فصول با بوجود آوردن، رنگ های زیبا منظر تماشایی را بوجود آورند .پس باید گیاهانی انتخاب شوند که مناسب فضا در کل سال باشند.

مقالات مرتبط
پروژه‌های فضای سبز سورن بام
Call Now Button