طراحی و اجرای گیاهان بام سبز

طراحی و اجرای گیاهان بام سبز و رابطه مستقیم با ماندگاری گیاهان در محیط های

بام سبز، دیوار سبز، محوطه سازی و … دارد.

رابطه معماری با گونه های گیاهی،

شرایط اکولوژیکی محیط و سازگاری گیاه ،فرم اندازه نوع و رنگ گیاه ،

محل کاشت در فضای سبز و فاصله آنها و چگونگی ارتفاع میزان شاخ و برگ آن نسبت به

گیاهان اطراف و نور گیری آنها در بام سبز

انتخاب صحیح گیاهان بام سبز :

انتخاب گیاهان مناسب برای کاهش آلودگی و صدا مانند افرا اقاقیا چنار سرو و کاج

رعایت توازن و هماهنگی و تنوع رنگها در طراحی بنا

در هم آمیختن گیاهان گلدار و زینتی و تطبیق دادن آنها با سبک معماری و آراستگی و زیبایی

انتخاب درختان همیشه سبز به منظور حفظ زیبایی محیط در تابستان و زمستان

انتخاب درختان خزان پذیر به منظور ایجاد سایه در تابستان و آفتاب در زمستان

در نظر گرفتن درختان مفید و بادشکن در طرح های جنگل کاری و رعایت سیستم نواری در جنگل و مرتع

استفاده از گیاهان حفاظتی در مناطق کویری،نیمه کویری و مناطق نزدیک کمربندهای شنی ساحلی که

دراثر بادهای منطقه ای تحت تاثیر قرار می گیرند.

در نظر گرفتن عدد 3-5 یا 7 در تعداد درختان جهت ایجاد سایه و کاشتن آنها در مکان هایی که نیاز به وجود سایه دارند.

بررسی میزان باران و برف سالانه به منظور ایجاد راههای خروجی آبهای اضافی

کاشتن به موقع چمن ها در فضا های مناسب و آبیاری به موقع و مراقبت از آنها

گیاهان کم طاقت برای ماندگار ماندن نیاز به مدیریت میزان آبیاری داشته که با هوشمند کردن سیستم آبیاری

پس از مدتی نیاز به ترمیم باغ نمی باشد و از خشک شدن و پوسیده شدن گیاهان جلوگیری به عمل می آید؛

این سیستم سلامت باغ و گیاهان را تضمین می کند و در مصرف وقت و آب نیز صرفه جویی می شود.