طراحی و اجرای کاشت چمن طبیعی

طراحی و اجرای کاشت چمن طبیعی ،  در میان هزاران گونه گیاهان علفی که در نیمکره شمالی می رویند تنها حدود چهل نوع بعنوان کاشت چمن طبیعی بکار می روند. کاربرد کاشت چمن طبیعی  چیزی نیست که امروز رایج شده باشد بلکه قرنهاست که بسیاری از گونه های این گیاه بصورت فرش سبزی زمینه بسیاری از طرحهای فضای سبز را تشکیل می دهند. از دلائل این قدمت و ماندگاری می توان به داشتن ظاهری جذاب و دلپذیر ، پوشش دهی سریع و مقاوم ، قدرت مقاومت در برابر پا خوری و مقاوم به کوتاه شدن بدون آسیب دیدن گیاه را می توان نام برد. چمن با رنگ سبز و ملایم خود موجب آرامش روح و روان انسان می شود و در رفتارهای اجتماعی انسان نیز تأثیر گذار است .

کیفیت طراحی و اجرای کاشت چمن طبیعی :

1-کیفیت ظاهری (Visual Quality ) که شامل تراکم (Density) بافت (Texture) یکنواختی (Uniformity) رنگ (Color) عادت رشد (Growth habit) می باشد.

تراکم: نسبت اندامهای هوایی به واحد سطح است .

یکنواختی: ظاهر صاف و یکدست چمن است .

رنگ : از سبز روشن تا تیره متغیر است و در طول فصل رشد نیز تغییر می کند.

عادت رشد: بستگی به ریزوم زایی ، استولون یا رشد کپه ای چمن دارد

2-کیفیت کاربردی (Functional Quality) شامل:

استحکام برگ (Rigidity) که به مقاومت برگ در برابر فشار گفته می شود.

حالت ارتجاعی (Elasticity) که تمایل به برگشت برگها به حالت اولیه بعد از وارد شدن فشار به سطح آن است.

طراحی و اجرای کاشت چمن طبیعی در باغ ایرانی :

در این سبک از بیهودگی جلوگیری می شود و پایداری و دوام اصول پایه در نحوه اجرا می باشند

تزئینات انجام شده فقط برای زیبایی ساخته نمی شوند بلکه باید کاربردی واقع می شوند و تزئینات دارای جزئیات زیادی می باشند و از اشکال ایرانی گوناگونی استفاده می شود

نظم و تناسب در این سبک رعایت می شود اشکالی مانند مربع و مستطیل در باغ جزو عناصر اصلی می باشند

در باغ ایرانی تنوع گونه های گیاهی و سرسبزی دایمی مورد اهمیت می باشد

تنوع دراز مدت گلهای استفاده شده نیز بخشی از اصول باغ ایرانی می باشد

راهرو های منظم و کشیده برای بزرگ نشان دادن فضا در نهایت رسیدن این راه به ساختمان

معمولا فضای باغ را به چهار بخش تقسیم می کنند و از هرکدام به نحوی استفاده می کنند

وجود درختان میوه برای فصول مختلف از خصوصیات باغ ایرانی است

استفاده از درختان بلند در کناره معبر های باریک برای ایجاد سایه

آب در باغ ایرانی از ارزش زیادی برخوردار است که برای نمایش آب در کف جوی از سنگ استفاده می شود

معمولا در این سبک یک حوض با فواره وجود دارد و یک جوی تعبیه می گردد که آب را در راهرو اصلی باغ به گردش در می آورد