طراحی و اجرای بام های سبز سورن بام

طراحی و اجرای بام های سبز سورن بام ، مدل های پیش ساخته ای است که بدون نیاز به زیرساخت، قابل پیاده شدن روی هر بام و بالکن و هر نوعی از بام های سبز هستند. این قطعات پیش ساخته با پوشش گیاهی متنوع و از پیش کاشته شده به صورت گیاهان مختلف تا درخت و درختچه عرضه می شود. در این سیستم گیاهان در جعبه های مخصوصی که تمام یا بیش تر بام سبز را می پوشاند، کشت و نگهداری می شوند و می تواند از مشکلات و هزینه های کلان ایجاد بام های ضد آب بکاهد. هم چنین مهم ترین ویژگی این سیستم طراحی با اجزا و قطعاتی است که علاوه بر اینکه رشد پایدار گیاه را فراهم می کند، وزن کم و قابلیت جابه جایی آن ها به راحتی امکان ایجاد طرح ها و الگوهای مورد نظر را فراهم می کند .

اجزای طراحی و اجرای بام های سبز سورن بام :

طراحی و اجرای بام های سبز سورن بام با عناوینی چون باغ بام, بام های زنده و یا زیست بام شناخته می شوند.یک بام سبز, بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش های گیاهی و خاک یا با محیط کشت گیاهان پوشاننده می شود.

1-لایه پوشش گیاهی بام سبز :

انتخاب نوع پوشش گیاهی بسته به آب و هوا,طراحی سازه ای و هزینه نگهداری و تصورات طراحی و اجرای بام های سبز سورن بام با محدودیت هایی مواجه است .از آنجایی که طراحی و اجرای بام های سبز سورن بام تا حدالامکان سبک طراحی می شوند اغلب شامل پوششی هستند که می تواند در عمق کمی از خاک و با مراقبت و نگهداری کم یا بدون نگهداری رشد کنند.

2-محیط کشت بام سبز :

باید از محیط کشتی استفاده کرد که حتی الامکان سبک باشد.بر اساس مقررات ملی ساختمان مهندسان محاسب موظف هستند در هر مترمربع از بام ساختمان وزنی 150 کیلوگرمی را پیش بینی کنند در حالیکه بام های سبز حداکثر باری حدود 80 کیلو کیلوگرم در هر متر مربع در حالت مرطوب ایجاد می کنند که این رقم نگرانی ها را از بین می برد. یک مخلوط معمولی مناسب مرکب از 3/1ماسه3/1سنگ های متخلخل و 3/1گیاه خاک مصنوعی (ترکیبی از چوب پوسیده و کود نباتی)است.

3-لایه زهکش بام سبز :

شامل 35تا 50 پلی اتیلن(مواد بازیافتی دردسترس)یا پلی استرن می باشد.لایه زهکش بین محیط کاشت و لایه محافظت قرار می گیرد تا آب بتواند به هر جای بام سبز به سیستم زهکش ساختمان جریان یابد.

4-لایه محافظت بام سبز :

این لایه بیشتر شامل لایه هایی است که یا بام را از نشت کردن و نفوذ آب حفاظت می کنند یا از سیستم عایق کاری محافظت می نمایند.

5-ساختار سقف بام سبز :

بام را از نشت کردن و چکه کردن محافظت می کند. غشا هم به شکل یک لایه یکپارچه ضد آب و هم به شکل شیت های به هم پیوسته استفاده می گردد.