طراحی و اجرای بام سبز سورن بام

طراحی و اجرای بام سبز سورن بام ، توسعه فضای شهری و توزیع عادلانه آن در محله ها به خصوص در مراکز شهرها به گونه ای که متناسب با ساخت و ساز شهری باشد یکی از چالش های عمده کلان شهرهای معاصر تلقی می گردد . از آنجایی که فضاهای باز و سبز شهری ،اغلب فاقد ارزش های مستقیم اقتصادی به نظر می رسند .

باغ بام سبز

باغ بام سبز

گسترش ساخت و سازهایی که در کوتاه مدت منفعت کلان تری را در سرمایه گذاری حکومت های محلی و بخش دولتی خواهد داشت ،باعث بالا رفتن میزان استفاده از زمین در خدمت منافع اقتصادی کوتاه مدت شده است . گسترش فضاهای سبز شهری در مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها ،از حمایت مالی کمتری برخوردار است . این معضل هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه به خصوص در مراکز شهرها وجود دارد . اما در کشورهای در حال توسعه ، به دلیل توجه ویژه گردانندگان شهری به منافع اقتصادی در کوتاه مدت ،حضور پر رنگ تر و مسئله ساز تری دارد. تعهدات کشورهای توسعه یافته به موافقت نامه و منشورهای زیست محیطی ،همچنین فشار افکار عمومی که دید آگاهانه تری به مسائل زیست محیطی دارند،ایجاد گر انگیزه ای برای شناسایی راه حل های نوینی در راستای توسعه فضای سبز شهری شده است.

تعریف بام سبز ، اجرای بام سبز

تعریف بام سبز ، اجرای بام سبز

طراحی و اجرای بام سبز سورن بام یکی از رویدادهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن می توان در جهت افزایش سرانه فضای سبز،ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شعری بهره برد.استفاده کاربردی از بام ها می تواند به عنوان امکان بهره برداری بهینه از زین های شهری قلمداد شود.

بام سبز :

بامی است که با محیط کشت روینده پوشانده می شود. ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر و منطقه و هوای داخل ساختمان تاثیر مثبت دارد . سقف سبز با ممانعت از تابش اشعه های خورشیدی در خنک سازی فضا نقش دارد . این خنک سازی با کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی بام صورت می گیرد .بام های سبز فضای زیر بام را در تابستان خنک نگه داشته و میزان گرمایش را در طی زمستان افزایش می دهد. یکی از راهکارهایی که برای کاهش مصرف انرژی در شهرهای کلان پیشنهاد می شود،

مراحل اجرای بام سبز

مراحل اجرای بام سبز

اجرای باغ بام :

باغ بام یا بام سبز چنانچه صحیح طراحی و اجرا و در آن ملاحظات اقلیمی در نظر گرفته شود علاوه بر مزایای مختلف می تواند تا حد زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک کند.
در این تحقیق مزایای بام سبز مورد ارزیابی قرار می گیرد . برای اثبات این فرضیه که “بام سبز و چگونگی طراحی آن نقش موثری در کاهش انتقال حرارت دارد” از نرم افزار تحلیلی به نام انسیس استفاده شده است . سه نمونه بام معمولی ، بام سبز معمولی ، بام سبز با جزئیات اجرایی خاص شرکت سورن بام است .  آنالیز شده است . انتقال حرارت آنها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت و معلوم شد که بام سبز نسبت به بام معمولی 50 درصد انتقال حرارت کمتری دارد . بام سبز  شرکت سورن بام نسبت به بام سبز اجرایی 40 درصد بهینه سازی شده است.

 بام سبز و اجرای آن

بام سبز و اجرای آن

سایه اندازی و خنک سازی تبخیری گیاهان و همچنین لایه های سقف به عنوان عایق تاثیر موثری در کاهش انتقال حرارت دارند.
شرکت سورن بام مفتخر به ارائه راهکارهای جامع در خصوص ایجاد بام های سبز می باشد . شرکت سورن بام بابهره گیری از کادری مجرب در بازگشت طبیعت از دست رفته به شهرهای کشورمان و  می کشد . همچنین  تولید هوای پاک و سالم و از طرفی ایجاد مناظری زیبا و دلنشین برای همگان ،گامی موثر و بسزا برمی دارد . اقدام دیگر جلوگیری از به هدر رفتن منابع آب است . امید بر آن داریم تا با همکاری شما عزیزان به این مهم نائل گردیم.

پشت بام های سبز

پشت بام های سبز

برای مشاوره رایگان ، بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .