طراحی وساخت آبشار مصنوعی ویژگی آب و آبشار های طبیعی را تقلید میکنند و برای حیاط خلوت هستند.

طراحی آبشار بستگی به موقعیت، خواص سایت، تنظیمات و ایده ها دارد.

احاطه کردن آبشار با گیاهان و رنگ ها به جذابیت آن اضافه میکند.

مزایای آبشارهای مصنوعی:

ویژگی های آب را برجسته میکند.

صدای آرامبخش آب فضایی آرام و لذت بخش و سرگرم کننده را برای شما فراهم میکند.

فضای خاص و طبیعی را فراهم میکند.

میتوانند به عنوان برجسته کردن یک صحنه یا تمرکز استفاده شوند.

کاهش آلودگی صوتی ناشی از محیط اطراف.

به عنوان یک رطوبت ساز طبیعی عمل میکند.

فرایند تبخیر آب منجر به تشکیل بخارات آب میشود که این بخارها به فیلتر هوا کمک میکند بنابراین باعث کاهش آلودگی هوا میشود.

صدای آب ذهن و روح شما را خنثی میکند و استرس را کاهش میدهد.

باعث جذب پرندگان و حشرات مفید(مانند پروانه ها و دیگر گرده افشان ها) میشوند.

نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارد و هر چند سال یک بار جایگزین میشود.

هیچ وسیله نقلیه بزرگ و یا تجهیزات ماشین برای ساخت آن مورد نیاز نیست.

مکان و موقعیت مناسب برای ایجاد آبشار مصنوعی:

میتوانید آبشار را بر روی یک تپه یا شیب طبیعی در نظر بگیرید.

شیب بیشتر موجب به وجود آمدن جریان آب سریعتر و صدای آبشار بیشتری میشود.

اگر خاک یا پایه ای که در آن حفاری میشود سخت باشد زمین را با استفاده از ترکیبی از سنگ ها در نظر بگیرید.

سنگ های مورد استفاده در آبشار ها:

به طور کلی آبشار ها دارای سه اندازه مختلف سنگ هستند:

سنگ های بزرگ که آبشارها را احاطه کرده اند.

سنگ های متوسط که به عنوان سنگ اتصال استفاده میشوند.

سنگ های کوچک که برای پر کردن خراش و ترک در پایین جریان آب استفاده میشوند.

انواع آبشار های مصنوعی:

آبشار سنگ

Water wall

پرده ی باران

آبنماها