طراحی محوطه و فضای سبز

طراحی محوطه و فضای سبز ، برای ایجاد فضای سبز و محوطه ای زیبا می توانیم کاشت گل و گیاهان و درختان را انجام دهیم و یک محوطه سازی سرسبز همانند طبیعت را داشته باشیم . باغ ها را می توان به سبک های مختلف اجرا کرد .

فضای سبز باغ ژاپنی

باغ ژاپنی طراحی فضای سبز|باغ  ژاپنی نام سبکی خاص از باغ ­سازی است که در آن از عناصر موجود در طبیعت به نحو شگرفی بهره­برداری می شود. 

باغ­های ژاپنی الگوی کوچکی از همه نمود­ها و زیبایی­های طبیعت هستند

و به نوعی می­توان “تجلی طبیعت” را در آن به نظاره نشست.

در واقع به نماد ونشانی از اندیشه ژاپنی، تصویر گر سیر تکاملی آیینی، فرهنگی وهنر

این مردم به عنوان یک واحد بزرگ از دیدگا­های طبیعی، مذهبی،اسطوره­شناسی،

زیباشناسی ونمادشناشی مردمان این مرز و بوم می پردازد.

نگرش طراحی محوطه و فضای سبز باغ ژاپنی

سیر تکاملی هنر ژاپنی علاوه بر سنت مردم بومی این کشور، بر گرفته از هنر باغ ­های چینی و کره ­ای است

که مهاجران کره­ای در زمانی که دین بودا رابه ژاپن آوردند به این کشور معرفی کردند.

طراحان باغ و باغبانان در ابتدا کاهنان بودایی بودند.

به مرور زمان این هنر به شاعران، نقاشان، استادان مذهب ذن و سرانجام به متخصصان باغبانی  واگذار شد. 

در باغ­های ژاپنی، مملوس بودن سه عنصر سنگ، گیاه و آب برای رسیدن به ابدیت و جاودانگی و یگانگی در تمام فصل­ها قابل درک است و حتی در زیر پوشش برف زمستانی نیز در باغ احساس می­ شود.

سبک باغ­سازی در خاور دور (چین و ژاپن) بر مبنا و اصول خاصی بنا شده و قدمت تاریخی آن به 2500 سال قبل از میلاد مسیح (در چین) بر می­گردد. 

پرورش گیاهان دارویی و حفظ فضای سبز، برای قرن­های متمادی، مبنای فکری و منبع الهام علاقمندان به طبیعت بوده است .

نقش مذهب در طراحی محوطه و فضای سبز باغ ژاپنی

افکار فلسفی و مذهبی در طول تاریخ خاور دور به نوعی در هنر نیز نهادینه شده است.

آن چنانکه پس از ظهور بودا و آشنائی هنرمندان با عقاید و افکار فلسفی او، طراحان به طبیعت نزدیکتر خود را حس کردند

و نمایانگر این حالات در طرح­های تقلیدی آنها از طبیعت می­باشد. 

یکی از مهم­ترین اصول فرهنگ اصیل ژاپن، عشق به طبیعت و مظاهر آن است.

این عشق تا بجایی پیش رفته که بسیاری از نمادهای طبیعی، مقدس و الهی شمرده می­شوند!

در ژاپن، قدمت باغ­ها همانند بسیاری از فرهنگ­ها و تمدن­های دیگر، به نخستین گروه از انسان­هایی می­رسد

که در مکان مشخصی اقامت کرده و نخستین اجتماعات بشری را تشکیل داده ­اند.

در ابتدا هدف از ایجاد باغ، بهره ­گیری از مواهب طبیعی و ایجاد محیطی آرامش­

بخش در فضایی کاملاً طبیعی و بکر بود اما با گذشت زمان، انسان با به کارگیری خلاقیت­ های هنری و دستکاری و تغییر محیط، سعی در ایجاد بوستان های زیبا، باشکوه و خیال انگیز داشته است.

طراحی محوطه و فضای سبز باغ ایرانی

باغ ايراني نتيجه تلاش انساني در ايجاد محيطي مساعد با عناصر طبيعي در گستره طبيعت است.

عناصر طبيعي بر اساس داده ها و شاخص هاي بي شمار ذاتي و پنهان خود به وجود مي آيد. مشاركت عناصر در تركيب

و ايجاد محيط مساعد، هر چند مشروط عوامل مشخص به خود مي باشد، در كل اتفاقي است؛

يعني، رويدادي است  بدون قصد انساني كه بدون نظم معيني رخ كرده است. تكرار اتفاق ها طبيعت را شكل مي دهد،

اما انسان، در شكل دادن به محيط مساعد جاي اتفاق را به خواست تبديل مي كند. خواست پديده اي است

تاريخي، بنابر اين، متغير و هدفمند است.

خواست به مثابه اداره آگاه با هدف دگرگون كردن محيط نامساعد در ايجاد باغ متكي به قدرت و تصميم، مهارت، دانش

و پاكي روان سازندگان اش، به طور هدفمند، تابع وضعيت طبيعي، عمل مي كند.

طبيعت با تمام قدرت و توانايي اش تمام

شرايط ضروري هستي را آماده كرده،

و در آن شرايط ضروري عوامل قاطع در فرايند ظهور پدیده ها و همچنین شكل یابی زندگی

و محيط زيست در كار مي باشد.

طراحی محوطه و فضای سبز

بنابر این، باغ ایرانی به مثابه باز تولید طبیعت نیست، لكن عوامل قاطع واقعيت هاي ناپيداي طبيعت را به كار مي گيرد.

و نظم لازم را در طبيعت بدون نظم به وجود مي آورد. فضاي باغ توأماني از شكل عيني و شكل حسي است،

باغ در شكل عيني به طور كالبدي قابل مشاهده است و يا قابل تأكيد است

و در شكل حسي از فرايند ابتدايي تأثير مستقيم شي هاي متعلق

به واقعيت روي اندام هاي حسي انسان وارد فرايند مركب ادراكي شده

و در حوزه عمل شناختي- دانشي شكل عيني و

شكل حسي به وحدت مي رسد و كنش مقابل آنها بر مبناي عمل اجتماعي – تاريخي انسان كشف مفاهيم ناشناخته

و حالت هاي الهام دهنده فضاي باغ را ميسر مي سازد.

در باغ ايراني نهايت مادي به بينهايت معنوي ارتقا مي يابد.

از ميان نمودها و وجودهاي متنوع و بي پايان طبيعت، به مثابه واقعيت عيني خارج از شعور و مستقل از آن عناصري چون آب،

خاك، گياه، نور و حتي جريان هوا(باد) در ايجاد باغ به كار مي آيند.

اجرای فضای سبز باغ ایرانی

باغ تا آنجا كه ممكن است ساده و روشن شكل مي گيرد و ابهامي مادي در رابطه انسان و فضا باقي نمي گذارد.

براي ترتيب دادن و ايجاد فضاي باغ ايراني، براي داشتن روشني(وضوح) رياضي به كار گرفته مي شود

و زير ساختار هندسي فراگيري در تركيب بندي باغ اساس قرار مي گيرد.

باغ ايراني با حصاري در شكل مستطيل محصور مي گردد

با محورهاي عمود بر هم و موازي با اضلاع حصار تقسيم بندي مي شود

و شكل يابي نظام استقرار (سازمان فضايي) باغ زمينه هندسي

مربوط به ديگر نظام ها، از جمله آبياري نظام، نظام كاشت، نظام معماري و نظام منظري فراهم مي گردد.

در نظام استقرار

دو محور اصلي عمود برهم باغ را به چهار قسمت اصلی تقسیم می كند. تقسیم بر چهار شدن دارای بار تاریخی طویلی است

و شكل بارز خود را در اشاره آب از باغ عدن خارج مي گردد

از روز ازل نشان مي دهد. باوری نيز بر آن است كه زمانی كه

چهار محور اصلي، چهار نهر آب اصلی ، چهار ردیف درختان سایه گستر اصلی

و چهار راه اصلي مكاني را به چهار قسمت تقسیم می كند.

واژه چهار باغ به ميان مي آيد.محور اصلي در ميان باغ سراسر طول را مي پيمايد

و جايگاه ورودي، كوشك و خانه مسكوني را

به طور عمده معين مي كند. نهرها و حوض ها و باغچه ها و پياده راهاي اصلي نيز در طول محور اصلي قرار مي گيرد.

انواع طراحی محوطه و فضای سبز

در دو طرف محور اصلي كرت هاي ميوه تا ديوار جانبي حصار ادامه دارد.

ديگر ابنيه مورد نياز باغ براي مخدوش نكردن فضاي باغ

در بخش خارجي حصار قرار مي گيرد. نظام آبياري در تشديد نظام استقرار، باغ را ياري مي كند. آب، در شكل مادي و در شكل مظهري خود،

براي باغ، روح و روان مي آفريند.

نظام گياهي، نظام منظري توأم با نظام استقرار و نظام آبياري شكل باغ، را در طبيعت به برداشت عيني،

تعريف مي كند. حس نظم، تقارن، ضرب، هماهنگي از نظام استقرار، حس طراوت، تلألو، رواني، پاكيزگي از نظام آبياري،

حس سايه روشن، نسيم، خنكي و رنگ آميزي از نظام كاشت، القا مي شود و تمامي اينها، در فرايند استنباط ذهنيات از عينيات قرار مي گيرد.

و زمينه درك و فهم باغ ايرانی فراهم مي شود.

بدين صورت است كه باغ، فضاي آرامش و آسايش و محل غور و انديشه تعريف مي شود.