در طراحی محوطه سازی سبزعوامل مهمی که باید در نظر بگیریم شرایط آب و هوایی و نقشه های توپوگرافی ، کیفیت خاک و ازدیگر  عناوین مورد توجه کنتراست و هارمونی عنصر های بکار رفته در محوطه می باشد . در واقع در مرحله اول طراحی محوطه سازی سبز درک زمین است .و در مراحل بعد نحوه طراحی و بکار بردن المان هایی نظیر : آبنما ، آلاچیق ، پرگولا، دیوار سبز ، فلاور باکس و… می باشد که بستگی به کاربری فضای سبز و در خواست کارفرما می باشد .

مراحل طراحی محوطه سازی سبز:

1 ) تجزیه و تحلیلی محیطی

3 ) انتخاب چند ایده بر اساس محتوای طرح ، برنامه طرح ، تجزیه و تحلیلها

3 ) پرورش یکی از ایده ها و آفرینش یک طرح کامل

6) توسعه و گسترش بستر گیاهی

7 )کاشت گیاهان و اجرای عناصر مانند : آبنما ، آلاچیق ، فلاور باکس ، دیوار سبز و…

8 مرحله نهایی ) نگهداری

عناصر چشم انداز محوطه سازی:

رنگ:

رنگ طرح شما را به زندگی تبدیل خواهد کرد و به ایجاد خلق و خوی و احساس کمک میکند.

مقیاس:

طراحی شما باید اندازه بنا و موارد محوطه سازی موجود را در نظر بگیرد

فرم:

فرم گیاهان در طراحی شما مهم است.

گیاهان بلند ایجاد یک نگاه عمودی و کشیدن چشمان به سمت بالا به همراه دارد.

گیاهان کم گسترش چشم را به افق هدایت میکند.

گیاهان فردی الگوی تکرار را ایجاد می کنند.

بافت:

بافت،لمس یا سطح بصری گیاهان است.

بافت گیاهان باعث اضافه کردن تنوع به طراحی میشود.

نور:

نور باعث می شود رنگ ها و بافت ها در طراحی منظره زنده بمانند.

تعادل:

تعادل این عنصر است که چهار عنصر اصلی طراحی رنگ، مقیاس، فرم و بافت را کنترل می کند.

وحدت:

وحدت عنصری است که انطباق و تکرار در طراحی شما را مدیریت می کند.

سادگی:

بهترين ابزاري که مي توانيد هنگام طراحي استفاده کنيد اين است که آن را ساده نگه داريد.

شرکت سورن بام در زمینه معماری سبز فعالیت های بیشماری انجام داده از جمله :  طراحی و اجرای محوطه سازی ، محوطه سازی باغ ، ویلا ، حیاط ، تراس سبز، بام سبز ، دیوار سبز ،آلاچیق و…