طراحی فضای سبز شهری

طراحی فضای سبز شهری ، طراحی تخصصی فضای سبز با ماشینی شدن

و پیشرفت عوامل رفاهی در شهرها جمعیت رو به افزایش رفته است و به نسبت آن آپارتمان ها هم زیاد شده است

پس طراحی تخصصی فضای سبز شهری هم در ادامه آن امری واجب و ضروری و قابل توجه است.

بطور کلی این تغییرات در کشور هائی که در حال توسعه هستند ایجاد می شود.

متخصصین فضای سبز برای ایجاد فضای سبز در حدود 6 تا 35 متر مربع به ازا هر نفر در شهرهای بزرگ

باید فضای سبز طراحی کنند تا افراد بتواند از آن استفاده کنند .

در طراحی فضای سبز شهری باید توجه خاصی به آبنماها داشت چرا که با پستی و بلندی منطقه می توان اکوسیستم طبیعی ایجاد کرد فواره ها در روحیه افراد تاثیر زیادی دارند .

ایجاد آلاچیق ، پرگولا، نور پردازی برای شب می تواند فضا را هر چه بیشتر زیبا کند.

طراحی فضای سبز شهری و بهبود در تصفیه هوا

بی شک اگر با ایجاد فضای سبز می توان در آب و هوای منطقه، تعدیل درجه حرارت، جلوگیری از فرسایش آبی و بادی، بهداشت محیط، در روحیه افراد جامعه و آلودگی های صوتی اثرات زیادی گذاشت ما هرچه بتوانیم فضای سبز شهری ایجاد کنیم

به مواردی که اشاره شد را کاهش داد امروزه در نقاط مختلف جهان، نتایج به شکل جداول مختلف ارائه شده است.

زیرا گیاهان آب و مواد معدنی را از خاک، انرژی لازم را از خورشید و گازکربنیک موجود در فضا را جذب می آمد

و پس از تشکیل مواد پیچیده در اندام های خود اکسیژن حاصله را از طریق روزنه ها آزاد می نمایند.

طراحی فضای سبز شهری

شاید بتوان گفت گیاهان و پوشش سبز آنها نوعی کارخانه تبدیل گازکربنیک به اکسیژن می باشند.

از تبادلات مزبور در گیاهان آمار زیر به دست آمده است:

یک هکتار جنگل گیاهان سوزنی برگ در سال حدود 16 میلیون متر مکعب هوا را جذب و معادل 6400 کیلوگرم کربن را به مواد آلی تبدیل می کنند، در ضمن حدود 15004 کیلوگرم اکسیژن آزاد می نمایند.

مقدار اکسیژن آزاد شده بر حسب نوع گیاهان می تواند متغیر باشد،

بعنوان مثال: مقدار اکسیژن آزاد شده توسط گیاهان پهن برگ در یک هکتار برابر 14800 کیلوگرم در سال می باشد.

ارقام داده شده منحصرا برای جنگل های متراکم و دو اشکوبه است، در حالی که طراحی فضاهای سبز شهری معمولی شهرها بطور متوسط در یک هکتار بین 3500 تا 4000 اکسیژن آزاد می سازند.