طراحی فضای سبز از ایده تا اجرا

طراحی فضای سبز از ایده تا اجرا ، مهمترین عناصر فضای سبز درختان، درختچه ها، پیچ های زینتی، گیاهان پوشی و گلها یکساله و چند ساله می باشند.

انتخاب گیاهان از عوامل اساس در طراحی فضای سبز به شمار می روند

که می بایست توسط طراح مورد توجه قرار گیرد.

در طراحی فضای سبز انتخاب گیاهی مد نظر است که کارایی بیشتر با حداقل نیاز به نگهداری داشته باشد.

نکته دیگر که حائز اهمیت است، استفاده از گیاهان مناسب با توجه به نیازهای مختلفی است که طراح با آن روبرو است در فرایند طراحی و کاشت، توجه به نوع گیاهان و نحوه قرار گرفتن گیاهان نسبت به یکدیگر در جهت رسیدن به یک طرح مناسب است.

یک راهکار مهم در جایگاه ویژه ی محوطه سازی استفاده از گیاهان بومی می باشد.

اگرچه امروزه افزایش بسیار زیادی در زمینه استفاده از این گروه گیاهان در فضای سبز دیده می شود، ولی هنوز راهی بسیار طولانی تا بكار گیری همه پتانسیل های موجود وجود دارد .

گیاهان بومی نسبت به شرایط اقلیمی مقاومت بالاتری در شرایط خشکسالی، آفات و بیماری ها دارند. این امر هزینه نگهداری از فضای سبز را کاهش می دهد. افزون بر این استفاده از این گیاهان سبب پایین آمدن هماهنگی بین فضای سبز به وجود آمده و اطراف می باشد. در طراحی فضای سبز، طراحان و سازندگان می بایست قبل از تخریب پوشش، سایت مد نظر را مورد ارزیابی قرار دهند.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد عوامل اکولوژیکی منطقه مانند تفاوت در دماها، پستی و بلندی، بافت و ساختمان خاک میزان بارش می باشد تنها با توجه به این موارد می توان یک محوطه زیبا همراه با گیاهان بومی طراحی کرد.