سنگ رودخانه ای سنگ هایی هستند که در اثر فرسایش آب صاف و صیقلی شده اند.

این سنگ ها در طراحی فضاهای داخلی و خارجی بسیار استفاده میشود.

یکی از مهم ترین موارد استفاده در محوطه سازی است.

از این نوع سنگ میتوان در محوطه سازی تراس و بام سبز و حیاط استفاده کرد.

این سنگ ها در ساخت آبنما نیز کاربرد دارند.

سنگ های رودخانه ای دو نوع هستند:

سنگ طبیعی:

که در بستر رودخانه ها وجود دارند، که بدلیل اثرات مخرب بر محیط زیست نمیتوان آن ها را جمع آوری کرد.

سنگ  مصنوعی:

در این روش تخته سنگ های بزرگ توسط دستگاه به قطعات ریز تبدیل میشوند و صیقل پیدا میکنند.

این سنگ ها در ابعاد و رنگ های مختلف وجود دارند و امکان تشخیص سنگ طبیعی از این سنگ های مصنوعی وجود ندارد. از این سنگ ها در محوطه سازی تراس سبز و بام سبز نیز استفاده میشود.

کاربرد های سنگ

در پای گلدان ها و باغچه ها

محوطه سازی فضای سبز

در طراحی تراس سبز و بام سبز

در آکواریوم ها

در مسیرهای آب

طراحی مسیرهای پیاده

استفاده در آبنما

برکه تزئینی

همچنین تخته سنگ ها میتوان در محوطه قرار داد تا احساس طبیعی بودن آن بیشتر احساس شود.

مشخص کردن مرز بین مسیر و باغچه

سنگ های یکی از عناصر زیبا و ماندگار در هستند. این سنگ ها احساس آرامش وطبیعی بودن فضا را در فضا ایجاد میکند.

مزیت استفاده از سنگ های رودخانه ای در محوطه سازی:

در طی سال های اخیر بدلیل خشکسالی از این سنگ ها به جای کاشت چمن استفاده میشود.

چمن احتیاج به رسیدگی دارد تا خشک از بین نرود و همچنین مصرف آب زیادی دارد؛ اما سنگ های همیشگی هستند،احتیاج به مراقبت ندارند.

شایع ترین سنگ ها که در محوطه سازی و ساخت وساز استفاده میشود سنگ گرانیت است.