ساخت گرین وال

ساخت گرین وال ، استفاده از تکنولوژی های معماری پایدار و به ویژه ایجاد ساختمان های سبز اهمیت زیادی دارد . یکی از روش های ایجاد ساختمان

سبز اجرای دیوار سبز است که از مزایای احداث این دیوارها عبارت اند از : عدم وجود گرد و خاک در هوا ایجاد اکسیژن کافی برای محیط توسط

گیاهان نصب شده بر روی دیوار سبز ،حفاظت از ساختمان در برابر نفوذ تابش اشعه مستقیم خورشید بر روی ساختمان ، کمک به افزایش فشار باد

و ایجاد انرژی مثبت در محیط پیرامون ساختمان و…. می باشد .

گیاهان دیوار سبز :

گیاهان به کار رفته در دیوار سبز زنده و طبیعی هستند که می توان با استفاده از تنوع گیاهی از دیوار سبز نقش و طرح زیبایی با توجه به سلیقه

مشتری به عمل آورد . در دیوار سبز نباید از گل های فصلی استفاده کرد بلکه باید از گل های همیشه سبز استفاده کرد که در هر فصل از سال گلها سبز

باشند و طراوت و شادابی خود را از دیست ندهند. آبیاری سیستم دیوار سبز به صورت قطره ای و اتومات می باشد خاک به کار رفته در دیوار سبز به

گونه ای است که از ریزش خاک جلوگیری می کند و مواد معدنی مورد نیاز خاک را فراهم می نماید.

مزایای ساخت گرین وال :

شهرهای ما باید شامل معماری بیرونی سازگاری باشد که نیاز جوامع مختلف را بر آورده کند . کمتر کسی است که نیاز به ارتباط مناطق شهری را با

زیبایی طبیعی و بهره‌گیری از بام‌ها و دیوارهای جاندار و سبز، منکر شود.

آرامش بصری: با اضافه نمودن این تکنولوژی‌های سبز به فضاهای شهری، امکان ایجاد جوامع شهری طبیعی و بومی پایدار قوی و چشم انداز و در

عین حال آرامش بخش به وجود آمده است.

تنوع در طراحی ساخت گرین وال :

بام سبز ها و دیوارهای سبز می‌توانند در مدل ها و انواع مختلفی طراحی شوند و روی سقف‌ها و دیوارهای صاف و شیب دار استفاده شوند .

گروهی از معماران منظر از گیاهان کوتاه و همراه با گلهای رنگارنگ استفاده می‌کنند و عده‌ای دیگر، استفاده از گیاهان وحشی را برای این بام‌ها و

دیوارها ترجیح می‌دهند.که انتخاب نوع گلها سلیقه ای و شخصی می باشد