استفاده از پوشش گیاهی سبز در پشت بام  یک اختراع جدید نیست.

بام های سبز یکی از روش های اجرای بام است که فضای پشت بام را به محیطی سر سبز تبدیل می کند و در اقصی نقاط جهان اجرا می شود و بسیار رو به رشد می باشد .

البته بام سبز ها امروزه بسیار مدرن تر اند و نوع دیگر سنتی آن ها نیز وجود دارد که کاربرد کمتری دارد .

این تفاوت در بام سبز های قدیمی و مدرن در اهداف و نحوه اجرا آن ها و همچنین متریال های به کار رفته می باشد .

یکی دیگر از تفاوت ها این است که امروزه بام سبز را به لحاظ سلامتی زیست محیطی اقتصادی و در رابطه با بهبود مدیریت اصلاح فاضلاب سطحی در شهر و توجه به مسائل زیبایی شناسی درنظرگرفته اند .

روف گاردن ، دیوارسبز :

برای اجرای بام سبز و همچنین دیوار سبز توجه به شرایط محیطی و فیزیکی ساختمان بسیار مهم است .

مشخصات فیزیکی بام و دیوار که در هنگام طراحی باید بدان توجه شود:

 1. شیب بام ( در طراحی و نحوه اجرا بسیار موثر است ) .
 2.  جهت بام ،  ( شمالی یا جنوبی بودن ساختمان ) این جهت بر انتخاب گل و گیاه بسیار تاثیر گذار است .
 3. عوامل جوی مانند جهت باد ، باران و … .
 4. بررسی بار و وزنی که بام می تواند تحمل کند .

دیوارهای سبز به عنوان حایل در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد :

وظایف حایل‌ها به شرح ذیل می‌باشد :

  • جداسازی فضاهای داخلی و فضاهای خارجی
  • ممانعت از انتقال حرارت بین فضاها
  • ممانعت از انتقال صدا بین فضاها
  • مقاومت در برابر ضربه
  • مقاومت در برابر فشار
  • مقاومت در برابر کشش
 • قابلیت چسبندگی انواع مختلف اندودها (مالشی و یا پاشش مانند گچ، سیمان و…
 • قابلیت نصب انواع پوشش‌ها مانند کاشی، سنگ، دیوارکوب و…