آبیاری قطره ای یکی از بهترین روش های آبیاری است.زیرا علاوه بر امکان اجرا در تمام فضاها مانند تراس سبز، بام سبز، دیوار سبز و باغ ها میزان مصرف آب بشدت کاهش می یابد.

اجرای آبیاری قطره ای

برای نصب و طراحی سیستم آبیاری قطره ای باید این اطلاعات را جمع آوری کرد:

 

مقدار ذخیره آب.

اجزاي سیستم خود را بشناسید.

محدودیت های خود را بدانید.

شناخت کیفیت آب (زیرا تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد و طول عمرسیستم می گذارد)

تهیه طرح و نقشه کلی از مناطق مورد نیاز برای آبیاری

نوع خاک ( بافت خاک بر جریان آب تاثیر می گذارد)

دو نوع اصلی آبیاری وجود دارد:

آبیاری قطره ای ( روش آن به این صورت است که آب به داخل ریشه نفوظ کند)

میکرو پاش ( آب را به هوا هدایت می کنند)

انواع آبیاری قطره ای

1- لوله متخلخل (شلنگ قطره ای )

که از مواد بسیار متخلخل ساخته شده یا از سوراخ های بسیار ریز که هر دو باعث شده آب به آرامی از آن نفوظ کند.

از مزیت های آن : آن ها بسیار ارزان اند و نحوه کار آسانی دارند.

و از معایب آن : فشارشان قابل کنترل نیست و در بعضی مناطق مانند انتهای شلنگ یا قسمت هایی که در سطح بالا تر قرار دارند آب کمتری دارند و در کل امکان مسدود شدنشان زیاد است.

2امیتر از پیش نصب شده

که میتوان روی سطح زمین نصب شده و با مقداری مالچ پوشیده شوند و برای آبیاری درختان و درختچه ها نیز مناسب اند اما از معایب آن؛ به راحتی جایگذاری نمی شوند زیرا در فواصل منظم قرار می گیرند.

Punch in3-امیتر

می توان محل آن را در طول یا بعد از نصب تغییر داد و حتی در صورت نیاز سرعت جریان را کم یا زیاد کرد.

سه نوع اصلی از این امیتر ها وجود دارد:

امیتر های قطره ای

امیتر های قطره ای درون خطی

امیتر های تهویه خنک کننده ( بیشتر در گلخانه ها و خنک کننده پاسیو و مه پاش)

Micro-sprinkler 3-امیتر

از آن ها هم برای آبیاری قطره ای و آبپاش ( آب را به هوا هدایت می کنند) استفاده می کنند.