دیوار سبز کفش ملی

دیوار سبز کفش ملی که در خیابان امام خمینی < سپه > واقع شده و یکی از لوکس ترین شیکترین فروشگاههای کفش ملی است اجرای دیوار سبز کفش ملی  توسط شرکت سورن بام که دارای تیمی متخصص و کارآزموده طراحی و اجرا شد.

سیستم آبیاری قطره ای کفش ملی

سیستم ابیاری قطره ای  این فروشگاه هوشمند بوده و در زمانهای داده شده شروع به آبیاری میکندو تمامی  سطح بستر کشت را آبیاری می کند و ریشه گیاه  می تواند به راحتی از آن استفاده کند این سیستم مقدار آب مورد نیاز گیاه برابرسی کرده و به همان مقدار به گیاه آبرسانی می کند . شاسی کشی دیوار سبز از گالوانیزه است و طراحی  آن نسبت به دیوار  سبز های مشابه متفاوت است و با شیب خاصی طراحی و اجرا شد خاک مخصصوصی که در آن استفاده شد یا همان بستر کشت که گیاه بتواند تمامی مواد غذایی را از آن بگیرد

سیستم نور پردازی دیوار سبزکفش ملی

این فروشگاه به دلیل نداشتن نور کافی جهت روشت گل وگیاه گاشته شده در دیوار سبز ما مجبور شدیم از نور های خاصی برای روشد گیاهان دیوار سبز استاده کنیم این نور ها همان عمل فتوسنتز را برای گیاه انجام می دهند تا گیاه روشد کند

دیوار سبز کفش ملی یا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن و یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. دیوارهای سبز مبتنی بر شرایط ممکن است در محیط داخل یا خارج از ساختمان نصب گردد. هم چنین تکنیکها و روش-های مختلفی وجود دارد که می‌توان دیوارهای سبز را در ابعادهای متفاوت به منظور فضاسازی محوطه داخلی و یا نمای بیرونی ساختمان ایجاد کرد

دیوارهای سبز کفش ملی همچنین به صورت دیوارهای زنده، دیوارهای زیستی، باغ‌های عمودی یا بطور علمی VCWV (دیوارهای پیچیده گیاهی عمودی) نامیده می‌شوند. دیوار سبز دیوار آزاد یا ایستاده‌ای است که به طور نسبی یا به طور کامل با پوشش گیاهی پوشیده شده‌است.