دیوار سبز ( green wall ) درست مثل نقاشی های دیواری زنده ی بسیار زیبا هستند . دیوار سبز رویال یک محیط در حال رشد سالم برای گیاهان در هر سطح دیوار محسوب می شوند. صاحبان ساختمان دیوارهای زندگی در محیط داخلی طراحی می کنند، زیرا آنها هوا را تمیز می کنند، و ترکیبات آلی فرار را کاهش می دهند. و هوا را مرطوب می کنند. هوای سالم و بهداشت و محیط آرام را برای ساکنان و مشتریان و کارکنان فراهم می آورند.

افرادی که در محیط گیاهان دیواری سبز احاطه می شوند، از لحاظ سلامت جسمی و ذهنی بهبود خواهند یافت و احساسات و آرامش بیشتری دارند و خلاق ترند. قرار گرفتن در معرض گیاهان در محیط داخلی در بهبود کیفیت هوا در محیط کاری نیز به نفع کارفرمایان به شمار می آید زیرا باعث سلامتی و کمتر مریض شدن کارکنان و در نتیجه بازدهی بیشتر افراد در محیط کاری می شود.

چرا سیستم دیوار سبز فضای سبز را توسعه می دهد؟

سیستم دیوار سبز در فضای باز، که به  رشد گیاه کمک می کند و طوری طراحی شده است که برای ارائه سیستم آبیاری قطره ای از نازل های قطره چکان استفاده میش و مناسب  محیط داخلی و همچنین حباب سازی آب انجام می شود. بنابراین، تیم نو آورانه شرکت سورن بام  این سیستم را در دیوار سبز و فضای باز green Wall را توسعه داده است، مجددا برای طراحی این سیستم دیوار سبز یا دیوار زنده جدید، قطره ای که به همان کیفیت بالا،مواد درجه بندی معماری و محیط رشد سالم برای گیاهان ارائه می دهد. گیاهان دیوار سبز همچنین دارای دو برابر خاک به عنوان نسخه در فضای باز، با توجه به سیستم های ریشه بزرگتر معمولی از گیاهان گرمسیری. با توجه به اندازه گیاه بزرگتر، green Wall Indoor عمودی 16 “در مرکز قرار دارد، در حالی که در فضای باز 12” در مرکز است. علاوه بر این ، سیستم Indoor green Wall در این پنج رنگ زیبا موجود است : آبی سنگ، سیج، جنگل سبز، سیاه و شن و ماسه.

انواع گیاهان مناسب که در سیستم Indoor greenWall استفاده می شود؟

گیاهان گرمسیری که معمولا در دیوار سبز شرکت سورن بام  استفاده می شوند، گیاهان مناسب بهتر برای استفاده در سیستم های داخلی دیوار خانه ما می باشند.

رشد بهتر گیاهان دیوار سبز با استفاده از نور پردازی

روشنایی برای موفقیت دیوار زندگی شما مهم است. در هر محیط داخلی،

نورپردازی مکملی برای اطمینان از رشد مناسب و طیف گیاه ضروری است.