دیوار سبز در نمای ساختمان

دیوار سبز در نمای ساختمان ، برای طراحی نما می توان از گیاهان رونده استفاده کرد که در خاک ریشه دارند و شروع به بالا رفتن از ساختمان می کند.

در حال حاضر برای نما سازی سبز از استراکچر ساده ای به شکل داربست به دیوار بنا متصل می شود و به عنوان یک تکیه گاه برای گیاهان خزنده ویا بالا رونده مانند مو، پاپیتال و … عمل می کند.

ساختمان سبز چیست ؟

ساختمان سبز بهره برداری ساختمان از آب، انرژی و مصالح می باشد و به عبارتی تاثیرات منفی که ساختمان بابت طراحی نادرست و یا موقعیت اجتماعی بد شکل گرفت از دیدگاه بصری انسان کاهش می یابد.

امروزه برای کاهش آلودگی هوا و افزایش آن از دیوار سبز ها می توان به عنوان سیستم تصفیه هوا استفاده نمود .

دیوار سبز ها را می توان در قسمت های مختلف طراحی و اجرا نمود

نمای سبز ساختمان می توانند به نرده و ستون ها تکیه کنند و یا به صورت ساختار مستقل احداث شوند.

ساختار داربست نمای سبز می‌تواند از جنس‌های مختلفی چون چوب، فلز، شبکه توری، سیم‌های کابلی و… باشد . بنابراین نماهای سبز به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دیوار سبز برای نمای ساختمان سنتی (نمای سبز مستقیم) :

این نوع نما بدون واسطه به دیوار متصل می شوند که می توان به گیاهان بالا رونده اشاره کرد از معایبش آسیب به مصالح و هزینه بالا می باشد.

دیوار سبز برای نمای ساختمان دو پوسته یا پوسته سبز :

توسط یک سازه به دیوار متصل می شود با هدف ایجاد یک پوشش سبز مستقل از دیوار شکل می گیرد.