دیوار سبز تخصصی

دیوار سبز تخصصی دو گروه دیوار سبز وجود دارد :

۱- نمای سبز تخصصی

۲- دیوارهای تخصصی اکسیژن ساز

-1نماهای سبز تخصصی :

در این سیستم گیاه بر روی سطح نما حرکت می‌کند . در این سیستم گیاه رونده و یا پیچ در حالیکه ریشه در زمین دارد (در یک بستر خاکی) شروع به بالا رفتن از ساختمان می‌کند. اخیراً برای نمای سبز سازه‌ای حمایت کننده هم در نظر می‌گیرند.

 -2دیوارهای تخصصی اکسیژن ساز :

خود به دو دسته سیستم‌های فعال و غیر فعال تقسیم می‌شوند :

الف. دیوار سبز تخصصی فعال :

این سیستم‌ها جدید ترین نوع دیوار سبز تخصصی می‌باشند . در این سیستم از هوای تولید شده توسط گیاهان در سیستم تهویه هوای ساختمان استفاده می‌شود. این دیوارها بر مبنای علم تصفیه هوای بیولوژیکی با واسطه گیاهی بر مبنای تحقیقاتی که در بیمارستان واترلو انجام شده است، پایه ریزی شده است. دیوارهای سبز تخصصی با فیلتر بیولوژیکی، ظرفیت تصفیه هوا را افزایش می‌دهند. پوشش های طبیعی موتورهای تصفیه کننده و پاک کننده هستند. و سیستم تهویه هوا با مکش از ریشه سیستم عمل می‌کند

ب. دیوار سبز تخصصی غیر فعال :

هیچ معنایی از حرکت هوا از ریشه‌ها به درون سیستم تهویه ساختمان ندارد. تاثیر سیستم غیر فعال بر روی کیفیت هوای ساختمان از نظر علمی جای سوالات زیادی دارد. بعضی از دیوارهای سبز تخصصی پشت شیشه محافظت می‌شوند تا نسبت به آنچه در دیوارهای سبز تخصصی غیر فعال رخ می‌دهد، جریان هوای قابل پیش بینی تری داشته باشند. در دیوار غیر فعال هیچ مکانیزمی برای گردش هوا وجود ندارد. در عوض آنها به صورت باز نگهداری می‌شوند تا بهبودی نسبی در گردش هوای آزاد تا آنجا که ممکن است، ایجاد کنند.

دیوارهای سبز تخصصی اکسیژن ساز، سازه‌ای مستقل دارند که جدا از نمای اصلی ساختمان و در فاصله‌ای نزدیک به آن قرار می‌گیرد و توسط ساختمان مهار می‌گردد. جزئیات مختلفی برای طراحی این دیوارها وجود دارد، که این جزئیات بیشتر مربوط به چگونگی نگهداری گیاه بر روی دیوار سبز تخصصی و شکل قالب‌های نگهدارنده سیستم مربوط می‌گردد. در شکل زیر یک نمونه این دیوارها و اتصال آن به ساختمان را مشاهده می‌کنید.

ویژگیهای دیوار سبز تخصصی

دیوارهای سبز تخصصی باعث کاهش دمای هوا می‌شوند، باعث ایزوله کردن دیوار می‌شوند و کاهش جذب انرژی خورشیدی اشعات منعکسه از خیابان و ساختمانهای دیگر در شهر باعث می‌شود

دمای مصالح تشکیل دهنده دیوار در این حالت از حالت طبیعی کمتر باشد و این تشعشع ثانویه در سطوح پوشیده شده با گیاه ذخیره می‌شوند. اگر چه این سطوح سبز در نتیجه فراتراوی، تنها در حدود ۴-۵ درجه یا کمی بیشتر دما را پایین می‌آورند.

landscape fountain

landscape fountain

دیوار سبز تخصصی با سیستم گردش مجدد آب بکار روند . و به منظور کاهش آلودگی سنگین کاربرد داشته باشند که این کار را با جذب مواد مغذی غیر حلال در آب انجام می‌دهند . این مواد مغذی باکتریهای معدنی هستند که اجزای ارگانیک میکروسکوپی آنها را برای گیاهان آماده می کنند .