خاک مخصوص روف گاردن

خاک مخصوص روف گاردن ، برای رشد گیاهان در بام سبز نیازمند خاک مناسب می باشیم ،

خاک مخصوص باعث رشد بهتر گیاهان می شود . گیاهان بام سبز فضای سبز را برای محوطه ایجاد می کنیم .

محیط رشد ریشه لازم است چهار خصوصیت اصلی را دارا باشد :

 • مخزن مواد غذایی گیاهان باشد.
 • آب را طوری نگهدارد که در دسترس گیاه باشد.
 • تبادل گازی را بین ریشه ها و اتمسفر بالای محیط ریشه فراهم کند.
 • محل استقرار گیاه باشد.

 محیط های رشد گیاهان در خاک مخصوص روف گاردن

 • ماسه یا شن :

ذرات سنگی ریز است که از تخریب انواع صخره ها به وجود آمده است. سنگین ترین محیط کشت است و ظرفیت کاتیونی ندارد.

 • پیت :

بقایای گیاهان آبزی که به حالت نیمه پوسیده درآمده است. از معروف ترین پیت ها می توان به پیت خزه یا پیت ماس اشاره کرد.

 • پرلیت:

ماده سیلیکاتی است که منشا آتشفشانی دارد. معمولا سه تا چهار برابر وزن خود آب جذب کرده و ph  خنثی می باشد.

 • ورمی کولایت:

ماده معدنی از جنس میکا بوده و از نظر شیمیایی جز سیلیکات های منیزیوم و آهن است.

 • خزه اسفاگنوم:

بقایای خشک شده بخش های زنده و جوان گیاهان مرداب اسیدی می باشد. دارای ظرفیت تبادل کاتیونی بوده و 10 تا 20 برابر خودش آب جذب می کند.

 • کمپوست:

پوسیده شدن بیولوژیکی توده مواد آلی که منشا زباله شهری دارد را اصطلاحا “کمپوست” میگویند.

تغذیه گیاهان با خاک مخصوص روف گاردن

الف) روش های کاربرد کودهای شیمیایی:

موسسات تولیدی به روش های مختلفی می توانند مواد غذایی لازم را در اختیار قرار دهند:

 1. افزودن مواد غذایی قبل از کاشت کاربرد کودها با قدرت کنترل رها کنندگی Controlled Realease Fertilizers))
 2. افزودن مواد غذایی در هنگام پرورش به همراه آب آبیاری (Constant Liquid Fertilizers)
 3. ترکیب از دو استراتژی فوق

ب) انواع کودها با قابلیت کنترل رها کنندگی:

کودهایی با قابلیت محلولیت کم و پوشش پلاستیکی: عناصر غذایی پرمصرف

کودهایی شیشه ای و رس های غنی شده:عناصر غذایی کم مصرف

کودهای با قابلیت محلولیت کم ( سنگ اهک، گچ، سوپر فسفات)، کودهای با پوشش پلاستیکی، فرمال دهید اوره، کودهای پوشش دار گوگردی، کودهای شیشه ای، رس های غنی شده.

ج) کاربرد کودهای قابل حل در آب آبیاری

در زمان رشد فعال گیاه کاربرد ثابت مواد غذایی در آب آبیاری، مرتبط با نسبت رشد گیاه است.

غلظت کود به کار رفته مرتبط با گونه گیاهی، شدت آبیاری و شدت آبشویی در بستر می باشد.

کاربرد کود با غلظت بالا جهت گونه ای که بالاترین نیاز را دارد و مخلوط کردن آب خالص به تدریج انجام می گیرد.

کاربرد کود با غلظت پایین جهت گونه ای که کمترین نیاز ر ا دارد و کاربرد کودهای با کنترل رها کنندگی است.

د) دیگر متغیرها در تغییر نیازمندی غذایی گیاهان

تغییرات فصلی : نسبت های بالاتر در تابستان در مقایسه با زمستان

نوع بستر: بستری با دارا بودن ظرفیت تبادل کاتیونی بالا و کاهش نسبت کودی

مرحله رشد گیاه: در مراحل اولیه نسبت بالا و در اواخر رشد نسبت کودی کمتر