تکنیک نورپردازی فضای سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

تکنیک نورپردازی فضای سبز

تکنیک نورپردازی فضای سبز  شرکت سورن بام فرصتی را برای لذت بردن از فضای خارج از منزل در زمان غروب خورشید فراهم می سازد . برای طراحی تکنیک نورپردازی فضای

سبز بهتر ،  باید  با نورپردازی و  تکنیک های نورپردازی آشنایی داشت . در این مطلب تکنیک نورپردازی فضای سبز مورد استفاده در محوطه سازی فضای سبز، بام

سبز، تراس سبز و..را بررسی می کنیم .

تکنیک نورپردازی فضای سبز سطوح پایین :

تکنیک های نورپردازی فضای سبز یک فضا یا سطوح از بالا توسط چراغ های نصب شده بر شاخه های بالای درختان، موجب ایجاد فضای مهتاب گون می شود.

استفاده از تکنیک های نورپردازی فضای سبز روش موجب ایجاد سایه هایی با الگوهای مختلف می شود . جهت روشن نمودن موقعیت فضاهای وسیع, پیاده روها و ..

برآمدگی های کوچک سطح زمین و برخی دیگر از سوژه های مناسب تکنیک های نورپردازی فضای سبز از قبیل درختچه های کوچک زینتی دورادور تنه درخت و تنه های زیبای درختان از تکنیک های نورپردازی فضای سبز می توان استفاده نمود.

جذابیت بیشتر محیط با استفاده از نورپردازی :

جهت جذابیت بیشتر, می بایست نور افکن ها از دید مخفی باشد .

جهت ایجاد رنگ آبی کم رنگ می توان از لامپ بخـار جیوه و عدسی ها برای ایجاد یک نور مـلایم مهتاب گون به درخت استفـاده نمود . ابزار تکنیک های نورپردازی مختلف و لامپ ها با توجه به میزان نیاز به روشنایی و محدوده ای که باید روشن گردد، انتخاب می شود . از این روش بـرای ایجاد فضای محصور و ایمن  در فضای سبز می توان کمک گرفت.

تکنیک نورپردازی فضای سبز سطوح بالا:

تکنیک های اجرای نورپردازی فضای سبز، نورپردازی سوژه، فضا و یا سطوح از پایین . در این روش که دید را به سمت و جهت مشخصی هدایت می کند, نور به سمت بالای درختان زیبا و جذاب، بوته های بزرگ، مجسمه ها، آلاچیق و سایه بان ها، حصارها و یا سایر نقاط زیبای معماری تابیده می شود .

در تکنیک های نورپردازی فضای سبز سطوح بالای درختان، چراغ ها باید در زیر درخت و نزدیک پایه قرار گیرند . برای اضافه نمودن رنگ آبی کم رنگ می توان از لامپ بخار جیوه و عدسی ها برای ایجاد یک نور مهتابی به درخت استفاده نمود . در حقیقت تاباندن نورهای به سمت بالا برای مشخص کردن بافت، اندازه، رنگ و اشکال در شب می باشد . این تکنیک به خوبی می تواند حجم یک عنصر یا اطراف آنرا از جهات مختلف نشان دهد .

در محوطه های پوشیده از درختان با قرار دادن نورافکن های رو به بالا در مکان های پست که موجب مخفی ماندن نورافکن از دید می گردد، می توان مناظر زیبایی را خلق کرد.

مقالات مرتبط
پروژه‌های نورپردازی سورن بام
Call Now Button