تراس سبز:

زندگی در شهرهای بزرگ و ساختمان های بلند موجب شده است که مردم شهرنشین امکان بهره مندی از حیاط و باغ ها را در  طول روز نداشته باشند.

تراس دریچه ارتباط فضای داخل ساختمان با فضای باز بیرون است.

بالکن و تراس

تراس و بالکن با هم متفاوت هستند.

مهم ترین تفاوت آنها اندازه شان است. تراس ها فضاهای بزرگتری هستند و بالکن ها فضاهای کوچک اند.

به همین دلیل اجرای فضای سبز در تراس ها زیباتر است زیرا میتوان از عناصر مختلف فضای باز استفاده نمود.

با وجود تراس در اکثر ساختمان ها میتوان یک فضای سبز کوچک و همیشگی برای خود ساخت.

شما میتوانید با قرار دادن گل های خود در تراس و قرار دادن یک صندلی فضایی دل نشین برای یک عصر زیبا فراهم سازید اگر تراس منزل به درستی طراحی شود میتواند قسمتی از محیط داخلی خانه نیز محسوب شود و میتوان دورهمی های کوچک را در تراس منزل برگزار کرد.

همچنین یک تراس سبز زیبا میتواند نقطه عطف و شاخص منزل شده و با ایجاد جذابیت شما را به سمت خود بکشاند.

در تراس سبز شما میتوانید از عناصر مختلف محوطه سازی استفاده کنید مانند:

ساخت یک فضای سبز عمودی با طراحی یک دیوار سبز زیبا

ساخت یک آبنمای صخره ای که سنگ آن موجب احساس حضور در طبیعت شده و صدای آب آن موجب آرامش روح میشود.

استفاده از مبلمان فضای باز مانند چتر فضای سبز و یا در تراس های بزرگ آلاچیق ها میتواند فضای نشیمن را ایجاد کند.

استفاده از عناصر طبیعی مانند چوب وسنگ که عناصر مهم موجود در طبیعت هستند، احساس حضور در دل طبیعت را ایجاد میکند.

مزایای تراس سبز/ تراس در فضای باز :

-موجب زیبایی نمای ساختمان میشود.

-موجب بهبود روحیه ساکنین میشود.

-موجب افزایش سرانه فضای سبز شهری میشود.

-در  زیبا سازی فضای شهری نقش دارد.

-موجب زیبایی بصری برای عابرین میشود.

– استفاده از عنصر نور‌پردازی در تراس سبز برای مطرح کردن اجزای مهم تراس و ایجاد روشنایی در شب.