تجهیزات فضای سبز

تجهیزات فضای سبز ، امروزه با ایجاد فضای سبز در شهر ها با استفاده از تجهیزات های مناسب با فضای سبز می توانیم محیطی سرسبز و مکانی برای ایجاد اوقات فراغت ایجاد نماییم .

مبلمان شهری فضای سبز

در فضاي ميان ساختمانها و بناها ، عناصر مكملی نياز است تا زندگی شهری را سامان بخشد ،

تجهيزاتي كه همچون اثاث يك خانه ، امكان زندگي را در فضای محصور ميان سنگ و بتن و شيشه فراهم آورد.

« هدف طراحي شهري و مبلمان آن ايجاد محيطي خلاق و پرورنده براي مردمي است كه در آن زندگي مي كنند »

چنين محيطي با گوناگوني بسيار ،آزادي انتخاب به افراد ميدهد و زمينه خلاقيت را فراهم مي آورد،

فضاي شهر حداكثر ارتباط را با مردم و زيستگاه پيرامونشان برقرار ميسازد

و تنها يك وسيله براي در اختيار گذاردن تمام اينها دردست دارد : “ امكانات مناسب شهري”

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاهها،نمادها،خرده بناها،فضاها و عناصری گفته می شود

که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند، به این اصطلاح معروف شده اند.

مبلمان شهری، 4 جريان مهم زندگی را در شهر تنظیم می کند :

۱. حركت (جابجایی/ رفت و آمد/ گردش)

۲. سكون (توقف/ مکث/استراحت/آرامش)

۳. تفريح (بازی/سرگرمی/ شوخی/ هیجان)

۴. اضطراب(عجله/ سردرگمی/ تنش )

امروزه مشکل اصلی تهران بزرگ در دو بعد حرکت شهری (سواره و پیاده) و مشکلات ادراک و رفتار در منظر شهری قابل بررسی است.

بنابراین وظیفه و مسئولیت خطیری برای برنامه ریزی، ساماندهی،آرام سازی و بهسازی فضا و تجهیزات شهری بر دوش مسئولین ، مدیران ،طراحان و هنرمندان ایرانی می باشد.

تجهیزات فضای سبز شهری

ساختار برنامه ای که می تواند شهر را از هر دو بعد منظر شهری و حرکت در شهر ساماندهی نماید به دو بخش اصلی تقسیم بندی می شود:

۱- طراحی محیطی و نمای شهری:(سیما و منظر شهر)

فضا سازی، محوطه سازی،کف سازی،پیاده راه سازی،مرمت،نما سازی،

پاک ساز ی جداره های شهری،برنامه ریزی برای احیای بافتهای با ارزش تاریخی،فرهنگی،معماری

و کاربردهای شهری،آرام سازی و ایجاد گشایش و آسایش روانی در محیط.

۲- مبلمان و تجهیزات شهری:

شامل کلیه ملزومات و اثاثیه شهری که در محیط شهر قرار می گیرند و بیش از یکصد عنوان تقسیم بندی می شود.

تقسیم بندی عناصر مبلمان شهری در کل می توان در چهار گروه اصلی معرفی نمود:

الف- مبلمان خیابانی

ب- مبلمان پارکی و تجهیزات زمین بازی کودکان

ج- مبلمان ترافیکی (تابلوهای خیابانی و تجهیزات راهنمای ترافیک شهری)

د- سازه های اطلاع رسانی و تبلیغاتی

استفاده از تجهیزات و مبلمان مناسب تا حد زیادی اثر مثبتی بر روی شهروندان و استفاده کنندگان از محیطهای شهری داشته باشد.

به مردم این امکان را می دهد که در فرصت های لازم از نشستن و دیدن فضای شهری لذت برده

و حتی ارتباط اجتماعی و کلامی با یکدیگر برقرار نمایند.

اهمیت توجه به هویت و فرهنگ تجهیزات فضای سبز

– از دیدگاه طراحان، انتخاب و طراحی مناسب مبلمان شهری، حفظ هویت مکان و نمود

یشتر آن را ممکن می سازد.این برخورد در احیای مناطق تاریخی و سنتی بسیار موثر است.

– باید میان بافت اجتماعی و فضای شهر توازنی ایجاد کرد.

– به اتکای همین بافت اجتماعی تثبیت شده و ریشه دار می توان

خیابان های محله و شهر را به گونه ای مجهز کرد که برای حفظ محیط و رفاه و بازتاب فرهنگ آن جامعه و محل باشد.

 در حقیقت، فراهم آوردن امکان بهره گیری رفاهی و زیبایی شناختی از محیط زیست،

به معنای ارج نهادن به زندگی و ارزشهای تمدن است.

یکی از دلایل مهم بی هویتی تهران، عدم توجه به تفاوتهای موجود بین فضاهای مختلف شهری،

اکتفا نمودن به طرحهای یکنواخت و به اصطلاح استاندارد و پرداختن به ظرفیتهای مفهومی است

بدون در نظر گرفتن ارزشهای زیباشناسی شهری و هنری ، و بسنده نمودن به امکانات تولید و صنعت آن هم از نوع ابتدایی ترین آن.

شعار زیبای شهر ما خانه ما هنگامی عینیت می یابد

که شهروند تاثیرات آن را در محیط مشاهده نماید .که این امر ب بهبود وضعیت کیفی و کمی پروژه های انجام شده

در سطح شهر و جلب مشارکت مردم در زمینه حفظ ،نگهداری و….اموال عمومی شهری صورت می پذیرد.

بنیادی ترین اقدامی که می تواند در کنار ساماندهی مبلمان شهری، بافت شهر را از نظر کیفی به وضعیت مطلوب نزدیک سازد:

تهیه الگوها، ضوابط قابل انعطاف و سنجیده برای بهسازی و توسعه، آینده نگری هوشمندانه.

ما باید آینده نگری کنیم و آینده نگری نیاز به کوشش:پژوهشگری/سیاستگزاری/برنامه ریزی.

اصول طراحی ایرانی:

بایستی از نکات مهم و مثبت طراحی در آثار معماری، محوطه سازی، باغ آرایی، صنایع دستی و….بهره برد

و آنرا با روشهای نوین ساخت و ساز و مواد و نیازهای امروز مردم هماهنگ ساخت

تا پاسخگوی نیازهای زندگی مدرن و هویت بخشی به محیط زیست شهری باشیم.