تجهیزات آبیاری قطره ای

تجهیزات آبیاری قطره ای ، آبیاری قطره‌ای روشی است  که آب با فشار کم از روزنه شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می‌شود.

گاهی این نوع آبیاری را موضعی نیز می‌نامند.

شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می کندو به کمک قطره چکان و با فشار پایین در روی زمین پاشیده

و از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه توسعه ریشه‌ها، در سطح زمین (در زیر خاک) می‌باشد

تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود به این روش آبیاری قطره ای انجام می شود..

تجهیزات آبیاری قطره‌ای

منبع آب، ایستگاه کنترل مرکزی( شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ  و متعلقات آن است و ایستگاه فیلتراسیون نیز ازسیکلون فیلترسیلکون یا فیلتر شن

(بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می شود

فیلتر سیلکون یا هیدرو سیکلون برای چاه های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می باشد)،

تانک کود، فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می نماید)،

لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)، قطره چکان و اتصالات لازم

طرز کار شبکه آبیاری قطره‌ای

آب به واسطه ی  پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ  می شود

و از سیلکون عبور ، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته‌نشین می‌شود.

در صورتی که آب از فیلتر شن عبور داده شود، جلبک ها و میکرو اورگانیزم هایی که ممکن است

در اثر راکد ماندن آب در استخر به وجود آمده باشند، توسط این فیلتر گرفته می شوند.

سپس در فیلتر دیسکی یا توری بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود.

بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب می‌گردد تا به پای گیاه برسد.

آب وارد لوله‌های توزیع کننده شده و در آخر توسط قطره چکان پای گیاه ریخته می شود.