تجهیزات آبیاری قطره ای اتوماتیک

تجهیزات آبیاری قطره ای اتوماتیک ، انتخاب قطره چکان مهمترین کاری است که در یک شبکه آبیاری قطره‌ای باید انجام گیرد. انتخاب صحیح باعث می‌شود که هزینه‌های نگهداری و زیان‌های ناشی از مسدود شدن مجراها در اثر گرفتگی، به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

تجهیزات آبیاری قطره ای اتوماتیک و انواع قطره چکان ها 

ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای  است  که در آن به فواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود.

قطره چکان دکمه‌ای

این قطره چکانها کوچک هستند  و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر، با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می‌گیرند. آب از دهانه و روی داخل قطره چکان شده و پس از طی مسیر از دهانه خروجی آن به سطح  خاک می‌چکد. از مزایای این قطره چکان ارزانی قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنها است.

قطره چکان با مجرای طولانی

این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار می گیرد و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می شود. عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب است. این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض  می گردد.

قطره چکان صفحه‌ای

این نوع از چند صفحه منطبق برهم تشکیل شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است. آب در مسیر خود این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج  می شود .مجموعه این صفحات روی هم قرار داده و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می‌دهد.

قطره چکان چند دهانه‌ای

برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجباراً از قطره چکان هایی که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده می‌شود. به هر یک از دهانه‌ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می‌نماید. بدین ترتیب با یک یا دو قطره چکان می‌توان نسبت به آبیاری یک درخت اقدام نمود. تعداد این خروجی‌ها از ۵-۱ متغیر است.

تجمع نمک در آبیاری قطره‌ای

آب دارای مقداری نمک محلول در خود است که ممکن است

موجب مسدود شدن مجرای قطره چکانها شود.

بعضی اوقات نیز این نمکها همراه آب آبیاری وارد منطقه ریشه گیاه شده

و زیان فراوانی به گیاه  وارد می‌سازد.

برای شست‌ و شوی این نمک ها به دو روش عمل می‌کنند:

  1. در زمستان از آب رودخانه‌ها و یا جریانهای سطحی حاصله از بارندگی یا آبهای اضافی موجود در منطقه برای شست‌وشو استفاده می‌شود.
  2. هر دو سال یکبار زمینهای آبیاری قطره‌ای را با روش کرتی کشت و آبیاری می‌کنند.

اسید شویی در آبیاری قطره‌ای

اسید در سیستم های آبیاری به منظور شستشوی رسوبات تثبیت شده درون لوله‌ها و قطره چکان ها که ناشی از مواد شیمیایی محلول در آب آبیاری می‌باشد کاربردهای فراوانی دارد. این نوع رسوبات یا از آب آبیاری ناشی شده و یا به دلیل بکار گیری و تزریق کودهای محلول نامرغوب در آب آبیاری بوجود می‌آید. جهت تزریق به درون سیستم آبیاری همان لوازمی بکار می‌رود که در هنگام تزریق کود از آنها استفاده می‌شود.

اسیدهای مناسب جهت شستشوی سیستم به شرح زیر است:

  • اسید هیدروکلریک
  • اسید سولفوریک
  • اسید فسفریک