گاردن بام سورن بام : راهکاری برای وارد کردن طبیعت به شهرهاست که افزون بر زیبایی بصری،پیاده سازی درست این سیستم مزایای زیست محیطی و اقتصادی انکار ناپذیری در پی دارد.

روف گاردن چیست :

بام های سبز سقف های مسطح و سقف هایی با شیب کوچک فشرده و گسترده هستند و در آن افراد،گیاهان و وسایل تفریحی وجود دارد.به طور معمول در روف گاردن ها گیاهانی کاشته می شوند که به مراقبت خاصی نیاز ندارند.

 مزایای متعدد بام سبز :

می توان ایزولاسیون بام ، حفظ و ذخیره آب ، عایق حرارتی ، بهبود محیط زیست و آب و هوا و هم چنین فراهم ساختن زیستگاه های طبیعی را نام برد . هیچ سبک معماری دیگری بصورت یک جا این فواید را برای ساختمان ها در برندارد.

سقف سبز ، بام سبز

سقف سبز ، بام سبز

مزایای زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی گاردن بام سورن بام:

بام خانه ها یا روف گاردن به ندرت به عنوان فضای کاربردی مورد توجه قرار گرفته اند . با این حال واقعیت این است که این بام های خاکستری،درصد بالایی از کل مساحت شهری را می تواند در برگیرد . همچنین کلان شهرهای معاصر،جایی که افزایش بهای زمین و کمبود فضای باز سبز شهری خصوصا در مراکز شهرها و مناطق پرتراکم،تبدیل به پدیده و چالش جهانی شده است،استفاده کاربردی از بام ها ،می تواند به عنوان امکان بهره برداری بهینه از زمین های شهری قلمداد شود.
بام های سبز ، دامنه وسیعی از فواید اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی را در برمی گیرند .

7 گیاه برتر بام سبز

7 گیاه برتر بام سبز

مزایای زیست محیطی بام سبز :

  • کاهش گازهای گلخانه ای
  • جذب آلاینده ها
  • کاهش آلودگی هوا،
  • میزان مصرف انرژی
  • کاهش دمای محیط پیرامون،

بام سبز یا روف گاردن سورن بام ،  یکی از رویدادهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن می توان در جهت افزایش سرانه فضای سبز،ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شعری بهره برد.استفاده کاربردی از بام ها می تواند به عنوان امکان بهره برداری بهینه از زین های شهری قلمداد شود.

برای مشاوره رایگان ،بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .