ایده های محوطه سازی

ایده های محوطه سازی:در این بخش، با استفاده از ایده های محوطه سازی شما می توانید نکات حرفه ای محوطه سازی را بدانید و از ما کمک بگیرید.

محوطه سازی مدرن فرآیندی است که تغییرات را به یک منطقه از زمین در یک یا همه سه دسته زیر به وجود می آورد.

محوطه سازی

گیاهانعلاوه بر زینتی، خوراکی، بومی و یا انواع دیگر از گیاهان محوطه سازی.

زمین– تغییر شکل زمین از طریق درجه بندی، کف زدن، تکان دادن، تراس و غیره

سازه ها– ساخت نرده ها، پوشش های پاسیو، دیوارها، عرشه ها، گیاهان بزرگ و یا سایر ویژگی های ساخته شده

سوالاتی که ممکن است در انجام محوطه سازی ذهن شما را درگیر کند

چگونه می توان برای حیاط خلوت کامل از ایده های طرح بندی استفاده کرد.

راه ها یی برای افزایش تجدید نظر در حیاط جلویی خود، از جمله ایده های طراحی

برای راه های درایو، پیاده رو، حیاط های جلو و باغ های حیاط

ایده های طراحی داخلی، مشاوره در مورد اندازه و قرار دادن

، مواد، سبک های پاسیو، و طرح های پاسیو

ایده های طراحی، راهنمایی های برنامه ریزی و گزینه های لوازم آشپزخانه در فضای باز

محبوب ترین سبک های باغ و تم ها، از جمله مدرن، سنتی، کشور، مدیترانه، گرمسیری و بیابان

راه حل برای حل حیاط و چالش های منظره

مشاوره در کاشت گیاهان دارویی و باغ های محصور

آخرین روند های محوطه سازی، از جمله باغچه های چمنزار با کاشت بومی،

رشد مواد غذایی خود با سیستم آبیاری هوشمند،

رفتن بدون چمن، محوطه سازی به عنوان یک فرم هنری، و کاشت باغ هایی که پروانه ها، پرندگان و زنبورها را جذب می کنند.

ما در شرکت سورن بام به شما، فضل زیبایی برای کار با ایجاد چشم انداز

از رویاها و ایده های خود برای محوطه سازی را می دهیم.

یک طراح منظر می تواند به شما کمک کند که از این فضیلت بیشتر بهره مند شوید

و به شما جهت هدایت بهترین گیاهان،

مواد و طرح های باغ

چگونگی نگهداری از گیاهان و آبیاری کردن آنها

در محوطه سازی برای دستیابی به اهداف خود کمک کند.