انواع سیستم های آبیاری قطره ای ، امروزه با توجه به بوجود آمدن بحران کم آبی در سرتاسر دنیا، استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای بسیار متداول است.

استفاده از این سیستم در دیوار سبز، محوطه سازی ها، تراس ها و بام ها موجب کاهش مصرف آب میگردد.

این سیستم با توجه به مکان ها و نیاز های مختلف انواع مختلفی دارند.

شرکت سورن بام با تیم متخصص و کارشناسان  مجرب خود در زمینه نصب سیستم های آبیاری قطره ای فعالیت دارند و در زمینه سیستم های آبیاری قطره ای فعالیت های بیشماری انجام داده اند علاوه بر سیستم های آبیاری در زمینه نصب سیستم های مه پاش نیز فعالیت می کنند .

انواع سیستم های آبیاری قطره ای :

آبیاری غلتان

آبیاری قرقره ای

آبیاری دوار مرکزی

آبیاری خطی

آبیاری زیر زمینی تراوا

آبیاری قطره ای ثقلی

سیستم های آبیاری قطره ای توسط یک پمپ که به متصل به لوله ها ی  آبیاری می باشند و از طریق پمپ آبیاری صورت می گیرد .

آبیاری قطره ای و انواع سیستم های آبیاری قطره ای:

سیستم آبیاری قطره ای شامل : پروانه ، موتور پمپ  ، سیکلن ،   فیلتر شن  ، فیلتر توری ،  تانک ،  کود می باشد.

لوله اصلی:

مثل یک خیابان اصلی می ماند که لوله های فرعی ازآن منشعب می شود.

قطره چکان ها:روی لوله فرعی قرار می گیرندو۲نوع قطره چکان داریم:

روی لوله out line

درون لوله. in line

سیستم آبیاری قطره ای قابل اجراء در فضای سبز ، روف گاردن ، تراس  ، فلاور باکس ، مزارع ، باغ  و…. می باشد . نصب سیستم های آبیاری قطره ای باعث کاهش هزینه های جانبی مانند : هزینه پرسنلی که برای آبیاری  در نظر گرفته می شود و هزینه های مصرف آب کاهش می یابد .