تعریف بام سبز :

انواع بام سبز ، بام های سبز به بامی اطلاق می شود که از فضای بیهوده و بلااستفاده که آخرین سقف ساختمان که بام ساختمان محسوب می شود ، در این فضا یک فضای سبز را با المان های فضا سبز طراحی نموده و  آن را به یک باغ بام زیبا یا همان بام سبز تبدیل نماییم .

 

المان های کاربردی در انواع بام سبز و روف گاردن :

انواع بام سبز

انواع بام سبز

 • دیوار سبز طبیعی ، دیوار سبز مصنوعی در بام سبز
 • محوطه سازی بام سبز
 • فضای سبز بام سبز
 • نصب سیستم آبیاری در بام سبز
 • نصب سیستم مه پاش در بام سبز
 • قلوه سنگ رودخانه ای در کف سازی بام سبز
 • مبلمان فضای باز در بام سبز
بام سبز و اجرای تخصصی آن

بام سبز و اجرای تخصصی آن

انواع بام سبز باغ بام‌ها را بر اساس سیستم اجرایی به چهار دسته اصلی تقسیم می‌کنند :

 • انواع بام سبز گسترده (extensive)
 • انواع بام سبز متمرکز (intensive)
 • انواع بام سبز  مدولار یا جعبه گیاه (planter box)
 • انواع بام سبز  ترکیبی (synthesic)

انواع بام سبز

۱. سیستم گسترده بام سبز

سیستم گسترده مطابقت دارد مستقیما با واژه بام سبز به عبارتی دیگر این سیستم به نام مقطع کم ارتفاع و ضخامت کم نیز شناخته می شود.این نوع بام ها دارای گیاه و محیط کاشت کم عمق می باشد.زمانی از این نوع سیستم صحبت می شود که بیشتر جنبه وزن بار مدنظر می باشد به طور اخص، فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به این نوع بام دسترسی دارند. این نوع بام مثل چمنهای نروژی، بر روی بامهای مسطح و شیبدار احداث می‌شود. عمق گیاهان معمولا 40 تا 100 میلیمتر می رسد. حدود بار نهایی بام تقریباً بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمربع در حالت اشباع می‌باشند. در مورد بام‌های شیبدار در اغلب مکان‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد شیب توصیه می‌شود.در شیب حداکثر ۳۰ درصد نیاز به استفاده از زه وار و ابزارهای ضد فرسایش وجود دارد.

۲. سیستم متمرکز بام سبز

در این سیستم متمرکز از واژه بام سبز استفاده می شود ولی با این تفاوت که می توانیم از گیاهان با عمق عمیق استفاده کنیم و شامل انواع گیاهانی است که می توان در پارک هم استفاده کرد.برخی از بام‌های سبز دارای درختان بزرگ و آبنماهایی می‌باشند که این موضوع خود احتیاج به تقویت اساسی سازه دارد. این سیستم اغلب نیازهای سازه‌ای جدیدی را برای بام الزامی می‌کند، به ویژه برای بام‌هایی که دسترسی عمومی نیز داشته باشد.

بام سبز

بام سبز

۳. سیستم مدولار یا جعبه گیاه بام سبز

در این سیستم گیاه و محیط کاشت آن در جعبه‌های مخصوصی که تمام یا بیشتر بام سبز را می‌پوشاند، نگهداری می‌شود. در سیستم غیر مدولار محیط کاشت یک لایه پیوسته بر روی بام سبز می‌باشد.در سیستم مدولار این محیط ناپیوسته هست.

۴. سیستم ترکیبی بام سبز

این نوع بام ترکیبی از دو سیستم گسترده و متمرکز است و دارای فواید دو بام ذکر شده است، اما دارای ظرفیت بار بیشتری است.

در عین حال سبز شدن در داخل پانل‌های گسترده سبک وزنی صورت می‌گیرد.

roof garden

roof garden

برای مشاوره رایگان ،بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .