انتخاب گیاهان بام سبز

انتخاب گیاهان بام سبز ، پشت بام ها را می توانیم با کاشت گل و گیاهان سرسبز کنیم ، برای داشتن فضای سبز انتخاب نوع گیاه که مناسب با شرایط آب و هوایی آن منطقه باشد بسیار حائز اهمیت می باشد . گیاهان را می توانیم داخل فلاور باکس های متنوع قرار دهیم و جلوه زیبایی را به بام خود بدهیم .

روف گاردن ، اجرای روف گاردن 0 تا 100

روف گاردن ، اجرای روف گاردن 0 تا 100

1) اصل انتخاب بهترین مقیاس گیاهان

گیاهان را از لحاظ حداکثر رشد به چند دسته تقسیم می کنند . درختان بلند ، درختان متوسط ، درختان کوتاه ، درختچه ها ،پیچ ها ، گلها و گیاهان پوششی . اینکه با در نظر گرفتن سن بلوغ گیاه ، چقدر از سطح زمین فاصله خواهد گرفت ارتفاع نهایی رشد گیاه مشخص می شود. با شیوه هایی مانند هرس و کنترل آبیاری و کود دهی می توان این حداکثر رشد را تغییر داد. با در نظر گرفتن اینکه نهال 1 متری کاشته شده در سالهای آینده درختی تنومند خواهد شد باید گیاهان را انتخاب و جا گذاری نمود .

2) اصل بزرگنمایی فضا با بهره گیری از فنون طراحی کاشت

بزرگنمایی فضا را از طرق مختلفی می توان انجام داد .

– از طریق قرار دادن درختان بلند در پس زمینه ، درختان متوسط قامت در میان زمینه و درختچه ها و گلها و گیاهان پوششی در پیش زمینه

-از طریق قراردادن درختان با بافت نرم و سبک در پس زمینه و درختان متوسط بافت در میان زمینه و درختان با بافت خشن

– قرار دادن رنگهای گرم در پیش زمینه و رنگهای سرد در پس زمینه

3) اصل انطباق نیازهای گیاهان با شرایط محیطی :

در صورتی که این اصل رعایت نشود هزینه نگهداری به طور سر سام اوری بالا خواهد رفت و با این وجود نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد.

انتخاب گیاهان بام سبز

انتخاب گیاهان بام سبز

4) اصل زمینه سازی طرح با عناصر موجود در محیط :

باید افق دید بیننده از همه جهات بررسی شود و آنچه در زمینه و انتهای دید او قرار می گیرد ازنظر طراح دور نماند . مثلا اگر انتهای طرح یک کوه در پس زمینه وجود دارد عناصر باید بر آن تاکید کنند تا دید به سوی کوه جلب شود و اگر ساختمانهای با جلوه بد در پس زمینه است گیاهان باید نظر بیننده را به سوی دیگر متوجه کنند یا منظر زشت را حتی المقدور بپوشانند

5) از دیگر اصولی که می توان در انتخاب گیاهان بام سبز به آنان اشاره کرد :

– طراحی معابر و ایجاد سادگی و زیبایی و کارایی در محل های عبور

– بکار گیری درختچه هایی که جاذب حشرات نیستند در کنار پنجره ها

– تنظیم طرح کاشت با توجه به دید کاربر از سمت پنجره ها ، درب ورود و یا از جانب خیابان

-عدم تداخل محیط موثر درختان با یکدیگر

– بهره گیری از خطوط شاخه های درختان

-توجه به منظره چهار فصل محوطه

-تغییر گیاهان پوششی در مناطق مختلف محوطه برای تعریف فضاها

انتخاب گیاهان بام سبز

انتخاب گیاهان بام سبز

برای مشاوره رایگان ،بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .