اصول معماری سبز

اصول معماری سبز : طراحی برای آینده ای آگاه از انرژی است .

که یکی از ساده ترین و صریح ترین چارچوب ها در معماری سبز یا همان بعد پنجم از معماری استفاده از فضای سبز در ساختمان است

بعد پنجم از معماری سبز المان گرفتن از طبیعت و بردن فضای سبز در ساختمان ها و اماکن تجاری تفریحی می باشد که برگرفته از طبیعت است

این اصول را با استفاده از مثال های مختلف از طراحی ساختمان و محوطه در اروپا انگلستان و امریکا نشان داده می شود.

 

پنج اصول معماری سبز

اصل اول : حفاظت از انرژی

ساختمان هایی که در تعامل با اقلیم محلی و در تلاش برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی ساخته می شوند ،

به عنوان تلاشهای نیمه کاره برای خلـق مــعـــماری سبــز مطــرح می شوند.

اصل دوم : کار با اقلیم معماری سبز

ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند .

شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گــونــه ای باشد

که موجب ارتفاع سطح آسایش درون ساختمان گردد.

اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید

هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند و

در پایان عمر مفید خود ، منبعی برای ایجاد سازه های دیگر بوجود بیاورد .معماری سبز|محوطه سازی|طراحی محوطه

اصل چهارم : احترام به کاربران

معماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می کنند احترام می گذارد.

اصل پنجم : احترام به سایت

هر ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس کند.

این گفته یک ویژگی از تعامل میان ساختمان و سایت آن را در خود دارد که برای فرآیند سبز  در فضای سبز امری ضروری است

و البته دارای ویژگی های گسترده تری نیز می باشد.

معماری سبز

به نظر می رسد که این اصل ارتباط اندکی با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب لایه ازن داشته باشد .

اما فرآیند فضای سبز از معماری که شامل احترام برای تمامی منابع مشترک در ساخت یک ساختمان کامل هستند

انسان را از این مجموعه خارج نمی نماید.