اجزاء تشکیل دهنده بام سبز

اجزاء تشکیل دهنده بام سبز : 1- سازه بام که همان سقف ساختمان محسوب می شود که، لایه های زهکشی و لایه ضد ریشه به همراه خاک که از ترکیب مواد معدنی و آلی سبک می باشد .

2- غشاء بام یا عایق رطوبتی ،یک لایه عایق رطوبتی بر روی بستر بام نصب می گردد تا از هرگونه نشتی آب به سقف جلوگیری شود .

3- لایه ضد ریشه که از جنس پلاستیک است و بر روی عایق رطوبتی قرار میگرد و از لایه عایق محافظت می کند علاوه بر آن از نفوذ ریشه گیاهان به داخل سقف نیز محافظت می کند .

4- لایه زهکش که از شن های درشت به اصطلاح شن های رودخانه ای بعنوان زهکش استفاده می شود .

شن ها در فواصل مشخص بر روی لایه ضد ریشه چیده می شود ، هدف از نصب لایه زهکش هدایت آب به سمت خروجی آب پشت بام می باشد .

5- لایه فیلتر که ازجنس پلی استر است به منظور جلوگیری از مسدود شدن لایه زهکش توسط خاک و بقایای گیاهی و همچنین نگهداری خاک بر روی لایه زهکش از فیلتر استفاده می شود .

6- خاک پس از قرار گرفتن این ساختار یک لایه خاک به ضخامت 8 تا10 سانتی­متر ریخته می­شود.

خاک مزبور ترکیبی از خاک­های مختلف می­باشد که علاوه بر سبک بودن دارای مواد مغذی لازم و کافی برای گیاهان نیز می­باشد .

7- گیاهان لایه های گیاهی در انتها کار می شوند و از گیاهان مقاوم به کم آبی، گرما و سرما، بادهای شدید، تابش مستقیم خورشید، ريشه­ دواني سريع و … انتخاب شده و کاشته می­شوند.

شرکت سورن بام متشکل از تیم تخصصی در زمینه های طراحی و اجراء بوده و توانسته در زمینه های اجرای بام سبز ، تراس سبز ، دیوار سبز ، آبنما ، طراحی و ساخت آلاچیق فعالیت نموده .

انواع بام سبز :

بام ھای سبز می توانند به چند دسته تقسیم شوند

از جمله با م های متمرکز، فشرده، نیمه متمرکز و گسترده یا وسیع

به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز طبقه بندی شوند.

بام ھای سنتی سبز که نیازمند عمق متعارفی از خاک برای رشد گیاھان حجیم و چمن معمولی ھستند،

به عنوان بام ھای سبز متمرکز مطرحند. این نوع بام ھا نیازمند آبیاری، کوددھی و سایر مراقبت ھا می باشند.

در مقابل، بام ھای سبز وسیع یا گسترده، به عنوان سیستم ھای خودنگھدار در نظر گرفته شده اند

و به حداقل تاسیسات نگھداری نیازمند اند ، شاید تنھا یک بار در سال

ھرس یا کوددھی برای افزایش رشد گیاھان، نیاز داشته .

این نوع از بام ھای سبز می توانند در لایه بسیار نازکی از خاک

که اغلب از کودھای آلی با فرمول ویژه استفاده می شود، قرار گیرند.

بدین ترتیب بام ھای متمرکز، محیط کشت ژرف و عمیقی دارند

و در دسترس ھستند و می توانند به عنوان یک فضای باز در نظر گرفته شوند .