اجرا و نگهداری فضای سبز

اجرا و نگهداری فضای سبز ، امروزه با تحولاتی در خصوصیات جوامع پیشرفته مشاهده می شود،

مسائل اجتماعی و روانی افراد جامعه و چگونگی ارتباط آنها (زندگی فردی یا درونی) با زندگی دسته جمعی (بیرونی) نوعی دوگانگی محسوسی پدید می آورد که خود موجب کاسته شدن راندمان فعالیت های اجتماعی می شود.

بنابراین طراحان و متخصصین فضای سبز امروزه سعی بر این دارند تا آن جا که میسر است،

از عواملی که موجب دوگانگی های بسیار و دوشخصیتی های کاری با ارتباطات داخلی می گردد

بکاهند و روحیه همکاری و هم خانوادگی را در محیط های اداری و سطح شهری پدید آورند

برای این منظور اولین نکته ای که توصیه می کنند، ایجاد فضاهای محدود و کوچک تا حتی وجود یک گلدان گل در اتاق های موسسات، ادارات و ساختمان ها است.

لذا با توجه به خصوصیات ساختمان و فضای مورد استفاده در موسسات عمومی سعی می شود، مناظری متنوع با کاشت یا نگهداری گیاهان به وجود آورند. ادارات یا موسساتی که دارای فضایی هستند می توانند واجد طرح های منظمی باشند.

در اجرا و نگهداری فضای سبز نکات خاص زیر مورد توجه است :

1-محل عبور و تردد عابرین پیاده

2-ایجاد پارکینگ مناسب و حتی المقدور سواره رو و ارتباط راحت بین ساختمان موسسه و خیابان اصلی

3- درب های ورودی و خروجی مجزا با توجه به موقعیت ساختمان و امکان تردد آسان

4- ضرورت احداث آبنما و سطوح گلکاری در صورت وجود فضای مناسب و کافی چمن کاری

5- اجرای طرح های مختلط و نامنظم در ساختمان های عمومی مانند: رستوران ها، هتل های بزرگ، شرکت ها و غیره…

6- استفاده از طرح های منظم برای هتل ها و موسساتی که فضای وسیع ندارند.

7-سبز کردن نمای ساختمان که در تمام فصول و کشورها انجام می شود که می توانند ناموزونی و بدشکلی ساختمان ها را بپوشانند ، که سبب آرامش کارمندان و مراجعین می شود.