تعریف اجرا آبیاری قطره ای

اجرا آبیاری قطره ای نوعی سیستم آبیاری است که برای صرفه جویی در مصرف آب  استفاده می شود و مواد مغذی را به آرامی به ریشه ی گیاه می رساند.سیستم های آبیاری قطره آب را از طریق شبکه دریچه ها و لوله ها توزیع می کنند.سیستم آبیاری قطره ای می تواند کارآمدتر از سایر انواع سیستم های آبیاری مانند آبیاری سطحی یا آبیاری بارانی باشد.در این روش آب در شبکه ای از لوله ها های کم فشار پخش می‌گردد. وسیله خروج آب به خاک  قطره‌چکان نام دارد. قطره چکان ها از طریق یک نازل باریک یا مسیر جریان طویل، فشار موجود در شبکه لوله را کاهش می‌دهند و موجب کاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می‌شوند. آب بعد از خروج از قطره چکان ها توسط نیروهای کاپیلاری و ثقل درون خاک جریان می‌یابد، بنابراین سطحی که به وسیله قطره چکان ها خیس می‌شود با عوامل محدود کننده جریان افقی آب محدود می‌گردد.

اجرای آبیاری اتوماتیک

مزایای آبیاری قطره ای

 • صرفه‌جویی در میزان آب و هزینه
 • عملیات زراعی آسانتر
 • به کارگیری آ‌ب شور
 • عدم تشکیل رواناب سطحی و جلوگیری از فرسایش خاک
 • تنظیم میزان آب مورد نیاز برای انواع خاک‌ها و کشت‌ها در فصول مختلف زراعی
 • تهویه مناسب خاک و یکنواختی پخش آب در سطح مزرعه و عدم نیاز به زهکشی مزرعه
 • افزایش محصول در واحد سطح در مقایسه با آبیاری سنتی
 • عدم نیاز به تسطیح اراضی در این روش
 • عدم نیاز به اِیجاد نهرهای خاکی درون مزرعه و نهرهای زهکشی و استفاده بهینه از کل   زمین
 • قابل استفاده برای تمام گیاهان
 • امکان انجام آبیاری همراه با کودپاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها در فضای سبز
 • وارد نشدن بذر علفهای هرز به مزرعه به دلیل انتقال آب از طریق لوله‌ها
 • سهولت در انجام عملیات زراعی
 • تبخیر سطحی در آبیاری قطره‌ای به حداقل می‌رسد و ­از خارج شدن آب از محوطه ریشه  جلوگیری می‌گردد .
 • عدم امکان رویش بذر علف های هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه گیاه اصلی ( آبیاری قطره‌ای )
 • عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد بدلیل ثابت بودن اجزای سیستم

معایب اجرا آبیاری قطره ای‎

 • ‎هزینه نسبتاً بالا
 • گرفتگی قطره چکانها
 • ایجاد شوری موضعی
 • پخش نا منظم
 • لکه لکه ای رطوبت خاک
اجرای سیستم آبیاری قطره ایآبیاری قطره ای باغاجرای آبیاری

تجهیزات آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری قطره ای از سه قسمت عمده تشکیل می شود :
1 : دستگاه تنظیم مرکزی ( کنترل مرکزی سیستم)
2: شبکه ی توزیع و آبرسانی ( لوله های انتقال آب)
3: قطره چکان ها

آبیاری قطره ای یا موضعی

عواملی که قبل از آبیاری قطره ای باید به آن توجه کرد؟

خاک زمین یا فلاورباکس ها برای تعیین نوع نازل ( dripper ) و فاصله و تعداد آن ها مهم است

صاف یا شیبدار بودن زمین و اختلاف ارتفاع

نحوه کاشت گیاهان به صورت درهم یا خطی

مساحت زمین

محل های آبیاری ( پراکنده بودن قسمت های باغچه یا یکجا بودن )

آبیاری قطره ای

طرز کار شبکه سیستم آبیاری قطره ای

آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون ، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته نشین می‌شود. در فیلتر بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود.بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجددا وارد جریان اصلی آب می‌گردد.آب پس از عبور از فیلتر توری وارد لوله‌های توزیع کننده شده و مرکز کنترل این مجموعه را هماهنگ می‌کند.در حال حاضر این روش آبیاری برای محصولات گران قیمت اقتصادی بوده و گیاهان گلخانه ای و کلیه گیاهانی که کشت آن زیر پلاستیک صرفه اقتصادی داشته باشد امکان پذیر است.ولی برای غلات، حبوبات، گیاهان علوفه‌ای و سایر محصولاتی که قیمت آن پائین است صرف نمی‌کند.

اطلاعات بیشتر
اجرا آبیاری قطره ای

زیان های آبیاری سنتی

از جمله زیان های آبیاری سنتی میتوان به فرسایش ، شور و قلیایی شدن خاک، غرقابی شدن یا باتلاقی شدن زمین های کشاورزی و تخریب زمین های کشاورزی اشاره کرد.همچنین آبی که با هزینه ی بسیار زیاد تامین، نگهداری و توزیع شده و سرمایه گذاری زیادی برای آن شده بیهوده اتلاف می شود و سودی که بدست می آید در برابر زیان آن بسیار ناچیز است.

آبیاری بارانی

اجرا آبیاری قطره ای در یک زمین زراعی کاری تخصصی و نیازمند تجربه و مهارت کافی در این زمینه است .متخصصان شرکت سورن بام با تجربه چندین سال اجرا آبیاری قطره ای با افتخار آماده ی هر گونه مشاوره و همراهی پروژه شما تا مرحله ساخت و اجرای کامل آن می باشد.

آبیاری گل و گیاه آپارتمانی