اجرای کف سازی باغ

اجرای کف سازی باغ ، هرگونه عملیات ساختمانی که بر روی سطح زمین طبیعی و یا سقف طبقه انجام شود ،

تا کاربری و عملکرد فضا را ممکن سازد کف سازی نام دارد ، با توجه به این تعریف متوجه خواهیم شد ،

که برای آن که هر فضایی کارایی لازم زا داشته باشد

نیاز به کف سازی مخصوص آن مکان خواهد بنابراین انتخابی

نوع کف سازی بستگی به ۲عامل محل قرار گیری و عملکرد آن مکان دارد.

کف سازی بخش مهم و تعیین کننده ایی در ساختمان و حتی خارج از آن می باشد

چرا که این عنصر ساختمانی نه تنها شامل

فضا های داخلی یک ساختمان مانند اتاق ها راه روها سرویس های بهداشتی مثلاً آشپزخانه و حتی تراس می شود

بلکه کف سازی حیاط پیاده رو ها و حتی زمین های ورزشی از این حیطه خارج نمی شوند.

کف سازی در محوطه سازی

همواره یکی از اثر گذار ترین بخشها در محوطه سازی کف سازی است . کف سازی جزیی از بخش سخت محوطه سازی است که می تواند نقش مهمی در راهنمایی استفاده کنندگان ، تقسیم فضا، زیبایی، القای حسی خاص و … در محوطه سازی داشته باشد . استفاده از مصالح مناسب محوطه سازی در این بخش اهمیت زیادی دارد.

تاسیسات برقی در محوطه سازی

استفاده از انرژی برق برای روشنایی عمومی، نور پردازی و راه اندازی تاسیسات مکانیکی در محوطه سازی امری اجتناب ناپذیر است . اگر چه به دلیل حضور مهندسین در بخش ساختمان سازی ، استفاده از استاندارد های مهندسی برق در ساختمانها نهادینه شده است.

تاسیسات مکانیکی در محوطه سازی

تاسیسات مکانیکی در محوطه سازی شامل آبرسانی ، تاسیسات آبیاری اتومات ، تاسیسات استخر و تاسیسات آبنما ، بخشی از علم تاسیسات است که کمتر در  ساختمان مورد توجه قرار می گیرد . به همین دلیل برای داشتن تاسیسات مناسب در محوطه سازی ،  آگاهی از نوع و عملکرد لوازم موجود در بازار و بکار گیری آنها در محلهای مناسب امر اجتناب ناپذیر است.