اجرای چمن در محوطه سازی

اجرای چمن در محوطه سازی ، این سیستم شامل شبکه ای از خانه های متخلخل است که از ریشه چمن در برابر فشردگی محافظت می کند و سنگریزه های تزیینی را در خود جای داده و تثبیت می نماید. این پنل ها دارای اتصالات چفتی است که اجزا را در یکدیگر قفل کرده و چه در زمان نصب و چه پس از نصب جلوی حرکت آنها را می گیرد.

این سیستم می تواند بار های وارده ناشی از خودرو های امدادی سنگین مثل ماشین آتش نشانی را تحمل کند.

این سیستم محیط مناسبی برای رشد و سلامت گیاهان ایجاد می کند. در این سیستم مدیریت آب باران تعبیه شده

که آب مورد نیاز ذخیره و آب اضافی خارج می شود که در نتیجه از آب گرفتگی جلوگیری به عمل آید.

 کاربرد و اجرای چمن در محوطه سازی :

چمن گیاهی است تک لپه ای  که نقطه رویشی آن در قسمت بالای طوقه و نزدیک خاک قرار گرفته

به همین دلیل کار چمن زنی اختلالی در سیستم رشد گیاه ایجاد نمی کند.

اغلب چمنها جزء گیاهان دایمی محسوب می شوند.

در میان هزاران گونه گیاهان علفی که در نیمکره شمالی رویش می کنند

تنها حدود چهل نوع بعنوان چمن بکار می روند.

کاربرد چمن چیزی نیست که امروز رایج شده باشد بلکه قرنهاست

که بسیاری از گونه های این گیاه بصورت فرش سبزی زمینه بسیاری از طرحهای فضای سبز را تشکیل می دهند.

از دلائل این قدمت و ماندگاری می توان به داشتن ظاهری جذاب و دلپذیر ،

پوشش دهی سریع و مقاوم ، قدرت مقاومت در برابر پا خوری و مقاوم به کوتاه شدن بدون آسیب دیدن گیاه را می توان نام برد.

چمن با رنگ سبز و ملایم خود موجب آرامش روح و روان انسان می شود و در رفتارهای اجتماعی انسان نیز تأثیر گذار است .

چمن ها از لحاظ شکل ظاهری، احتیاجات آبی، نوری ،حرارتی ، نیاز های نگهداری و کاربرد بسیار متنوع هستند.

گرچه کاشت چمن مشکل نیست اما انتخاب نوع چمن و بدنبال آن مدیریت صحیح ،

از مهمترین عوامل طول عمر چمن و زیبایی آن می باشند درواقع ظاهر چمن گویای کیفیت نگهداری آن است.

هزینه های اجرای چمن در محوطه سازی :

احداث چمن مستلزم هزینه های سنگین است

و با توجه به آب و هوای خشک و نیمه خشک ایران، میزان آب در دسترس بسیار مهم و تعیین کننده است

همچنین انتخاب ارقام مقاوم بر حسب نوع و کاربرد می تواند در کاهش هزینه ها نقش اساسی داشته باشد.
کاشت چمن ها معمولا بصورت بذر صورت می گیرد ولی برخی از چمن ها را  می توان

از طریق غیر جنسی مانند ریزوم  (Rhizomatous type ) ، استولون (stoloniferous type) و کپه ای (pluginng type) تکثیر نمود.

از نظر شرایط آب و هوایی چمن ها به دو دسته ی فصل سرد و فصل گرم تقسیم می شوند.

بهترین دما برای رشد گونه ی فصل سرد 24-15 درجه سانتیگراد است ،

زمستانهای سرد را تحمل می کنند ولی به هوای گرم تابستان مقاوم نیستند.

دمای مناسب رشد چمن های فصل گرم 35-26 درجه سانتیگراد می باشد

و در درجه حرارتهای زیر صفر بخواب می روند.