اجرای نورپردازی 0 تا 100

اجرای نورپردازی 0 تا 100 ، المان ها در فضا هریک به شیوه ی خاص هنرنمایی می کنند بنابراین نمی‌توان از هارمونی موجود در حجم‌هایی

از نور كه به واسطه معماری، دریچه‌ها و اشیاء، فرم‌های خاص به خود گرفته‌اند چشم پوشید.

شرکت سورن بام تمامی پروژه های محوطه را از 0 تا 100 انجام می دهد و همچنین با بهره گیری از افراد متخصص توانسته است پروژه های زیادی را به اتمام برساند

مفاهیمی که در پهنه ادراک ما از چگونگی قرارگیری منابع نور و نحوه پرتو افكنی در فضا، شکل می‌گیرند را می توان به سه دسته تقسیم‌بندی کرد.

شیوه‌های نورپردازی از 0 تا 100

1) مرکز

2) محور

3) حوزه یا شبکه

المان های موجود در فضای سبز :

آلاچیق

آبنما 

دیوار سبز 

کف سازی با قلوه سنگ رودخانه ای :

و…

هر سبکی از معماری به سبب فرم فضایی که دارا است گویای یک محتوی ذهنی است. در طرح معماری بر حسب آنچه که ساختمان بایستی بیان کننده آن باشد، کم و بیش از این مفاهیم و تناسبات بهره می گیرند. مرکزیت در فضا به صحنه‌ای برای هدفی خاص و نمایش یک تجربه بصری تبدیل می‌شود.منابع نور در تضاد با پیرامون تاریک و ناشناخته، معرف شناخته ها است. مرکز ، فضای درنگ و مکث است که حادثه را در خود جای می‌دهد و محیط را به درون خود کشیده و ساکن می کند . سکوت مبهم این فضای نورانی نمادی از خورشید، ماه و پیکره ای الهی است. فضای مرکزی، آرامش و ثبات را القا می کند.

نور پردازی خطی

در نورپردازی به شکل محوری، یک مسیر نورانی، جهت خاصی را در فضا القا می کند، چرا که محور، سیری است برای حرکت، که از مفاهیمی همچون سلسله مراتب و تکرار در عرصه فضا، بهره می گیرد و کششی را به سمت انتها، در امتداد خودش ایجاد می کند گاهی این انتها روشن است و شناخته شده و گاهی ناشناخته. از برخورد محورهای نور، محدوده‌ای شکل می‌گیرد كه نقاط برخورد، به شکل مرکز هایی  در این شبکه نمایان می‌شوند.چنین فضایی می‌تواند هم وحدت‌آفرین باشد و هم تنوع‌پذیر و همچنین محورها و مراكز مورد بحث عمومیت بیشتری پیدا بیان می کنند. بر عکس مرکز که هدف خاصی را القا می کند ، می‌تواند هویتی گسترده تری داشته باشد و سایر مفاهیم مانند تضاد، تقارن، سلسله مراتب و تکرار و … در چنین فضایی به راحتی نمایان شوند.