اجرای محوطه سازی فضای سبز

اجرای محوطه سازی فضای سبز

آنچه در این مقاله میخوانیم

اجرای محوطه سازی فضای سبز

اجرای محوطه سازی فضای سبز ، بسیاری از ما در شهرها زندگی می کنیم ولی هنگامی که با کمی دقت به اطراف خود نگاه می کنیم در می یابیم شهرها تبدیل به سوژه هایی شده اند که نازیبایی ها را به نمایش گذاشته اند .به هنگام طلوع آفتاب کوچه ها و خیابان ها با دستان زحمتکش و پرکار نیروهای خدماتی شهرداری از آلودگی ها پاک می شوند و در انتهای روز تمامی سطح کوچه و خیابان ها پر از زباله می شود.

در حال حاضر شواهد حاکی است که جهان را یک بحران زیست محیطی تهدید می کند .

تغییر آب و هوا از دست رفتن تنوع زیستی و تخریب لایه ازن همه ناشی از فعالیت های صنعتی ما در دو قرن اخیر است. کوشش های جهانی بر روی ایجاد محیط طبیعی و حفظ محیط زیستن در اکوسیستم های بزرگ متمرکز شده

که شهر ها نیز یکی از این اکوسیستم های بزرگ هستند و باید به سمت ایجاد توسعه پایدار شهری صدق داده شوند پایداری شهر ها اساسا بر اجزای ساخته شده محیط شهری استوار است که توجه بیشتر اجزای طبیعی و فضا سبز شهری را می طلبد.

فضای سبز و محوطه سازی :

فضای سبز و محوطه سازی که در شهر طراحی و بنا شده فضای سبز شهری نامیده می شود

با بخشی از سیمای شهر که از انواع گیاهان تشکیل شده است.

جامعترین تعریف اجرای محوطه سازی فضای سبز :

فضای سبز محوطه سازی بخشی از فضاهای باز شهری است که در عرصه های طبیعی یا مصنوعی ان تحت استقرار درختان گلها چمن ها و سایر گیاهان است که بر اساس فضای سبز و محوطه سازی باعث می شود که انسان با در نظر گرفتن ضوابط قوانین و تخصص های مرتبط با ان برای بهبود شرایط زیستی زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی حفظ نگهداری یا بنا می شود  .

به تعریفی دیگر:طراحی و اجرای کاشت و نگهداری گیاهان با استفاده از گل ها و گیاهان
(فصلی گیاهان پیازی بوته ها درختچه ها درختان و …….)

را در یک محیط و آبیاری و نگهداری انها در شهر را فضای سبز می نامند.

فضای سبز و محوطه سازی برای آپارتمان هایی که منظره خاکستری رنگ را در ذهن ما پرورش داده را از بین برده و محیطی مناسب با غرایض انسان ایجاد کرده و باعث آرامش درونی می شود .

 

مقالات مرتبط
پروژه‌های محوطه سازی سورن بام
Call Now Button