اجرای محوطه سازی با سنگ قلوه ای

اجرای محوطه سازی با سنگ قلوه ای ، این سنگ ها به دلیل غلتیدن در رودخانه دارای سطح تقریباً گرد و صیقلی می شوند از این جهت می توان از این سنگ ها در نمای ساختمان ها استفاده کرد . برای استفاده ، این سنگ ها را با ملات ماسه سیمان بر سطح دیوار آجری یا بتنی طوری نصب می کنند که قلوه سنگ ها ، جلوه خاصی به نما می دهد. علاوه بر نما سازی در کف سازی نیز کاربرد دارد .

اجرای محوطه سازی با سنگ قلوه ای در بام سبز :

در طراحی و اجرای بام سبز می توان از سنگ قلوه در دیواری که از دید مناسبی برخوردار نمی باشند به طور تزیینی استفاده کرد و همچنین در المانهایی که در بام سبز قرار می گیرند مانند آبنما ، صندلی ، گابیون که خود می تواند بستر خوبی برای جداسازی فضاها شوند .همچنین در جداسازی مسیر ها و فلاور باکس هایی که اطراف بام سبز کار می شوند به صورت تزیینی کار شود .

کاربرد سنگ قلوه ای :

اجرای محوطه سازی با سنگ قلوه ای ، سنگ قلوه برای نما سازی در محوطه و استفاده در نما سازی آبنما و دیوار ها و کف پوش استفاده می شود که در رنگ های متنوعی وجود دارد

استفاده از قلوه سنگ زیبایی خاصی در محوطه به دلیل نا منظم بودن سایز و شکل کروی ایجاد می کنند

عموم سنگ های ساختمانی که بصورت مالن (سنگ تراشیده و چکش خورده)

یا اشکال غیر منظم برای پی ساختمان، دیوار و پایه پل بکار می روند

از این نمونه سنگ جهت نما سازی دیوار و کف پوش محوطه نیز استفاده می شود :

این نمونه سنگ در رنگ ها و اندازه های مختلف موجود است که در فضا سازی و محوطه سازی از این خصوصیت بهره می برند

از این سنگ ها در فضای سبز استفاده می شود

این نوع سنگ که معمولا شکل خاصی نداشته و به همان صورتی که از معدن آورده می شود

بکار می رود کاربرد آن در زیرسازی ها، پر کردن فاصله بین سنگها و کف سازی محدود می شود

از این نوع سنگ در کف محوطه استفاده می شود و به رنگها و طرح های مختلفی وجود دارد و بسیار مقاوم نیز هستند

در محوطه سازی برای جلوگیری از یکنواختی فضا و تکراری شدن اجزای موجود از سنگ ریزه یا کف سازی با سنگ لاشه می توان استفاده کرد ..

این سنگ ها در رنگ های متنوعی موجود است و برای محوطه سازی با هزینه پایین همیشه پیشنهاد می شود.

طراحی و اجرای محوطه و مسیر های ورودی ساختمان ، حیاط ،و تزیین محوطه با سنگ قلوه و لاشه |سورن بام با سنگهای طبیعی از سنگ کوهی ،

سنگ لاشه-سنگ ورقه ای –سنگ قلوه و مالون