اجرای محوطه سازی با سنگ قلوه ای ، این سنگ ها به دلیل غلتیدن در رودخانه دارای سطح تقریباً گرد و صیقلی می شوند از این جهت می توان از این سنگ ها در نمای ساختمان ها استفاده کرد . برای استفاده ، این سنگ ها را با ملات ماسه سیمان بر سطح دیوار آجری یا بتنی طوری نصب می کنند که قلوه سنگ ها ، جلوه خاصی به نما می دهد. علاوه بر نما سازی در کف سازی نیز کاربرد دارد .

اجرای محوطه سازی با سنگ قلوه ای در بام سبز :

در طراحی و اجرای بام سبز می توان از سنگ قلوه در دیواری که  از دید مناسبی برخوردار نمی باشند به طور تزیینی استفاده کرد و همچنین در المانهایی که در بام سبز قرار می گیرند مانند آبنما ، صندلی ، گابیون که خود می تواند بستر خوبی برای جداسازی فضاها شوند .همچنین در جداسازی مسیر ها و فلاور باکس هایی که اطراف بام سبز کار می شوند به صورت تزیینی  کار شود .

کاربرد سنگ قلوه ای :

 

  •  برای نما سازی در محوطه
  • استفاده در نما سازی آبنما
  • دیوار ها و کف پوش

استفاده از قلوه سنگ زیبایی خاصی در محوطه به دلیل نا منظم بودن سایز و شکل کروی ایجاد می کنند . عموم سنگ های ساختمانی که بصورت مالن (سنگ تراشیده و چکش خورده) یا اشکال غیر منظم برای پی  ساختمان، دیوار و پایه پل بکار می روند .

فروش سنگ رودخانه ای تزیینی

فروش سنگ رودخانه ای تزیینی

از این  سنگ جهت نما سازی دیوار و کف پوش محوطه نیز استفاده می شود :

این سنگ در رنگ ها و اندازه های مختلف موجود است . از این سنگ ها در فضا سازی و محوطه سازی از این خصوصیت بهره می برند . قلوه سنگ ها در فضای سبز استفاده می شود . معمولا شکل خاصی نداشته و به همان صورتی که از معدن آورده می شود بکار می رود .

کاربرد :

  •  زیرسازی ها
  • پر کردن فاصله بین سنگها
  • کف سازی
قلوه سنگ رودخانه ای سورن بام

قلوه سنگ رودخانه ای سورن بام

به رنگها و طرح های مختلفی وجود دارد و بسیار مقاوم نیز هستند . در محوطه سازی برای جلوگیری از یکنواختی فضا و تکراری شدن اجزای موجود از سنگ ریزه یا کف سازی با سنگ لاشه می توان استفاده کرد . این سنگ ها در رنگ های متنوعی موجود است و برای محوطه سازی با هزینه پایین همیشه پیشنهاد می شود . طراحی و اجرای محوطه و مسیر های ورودی ساختمان ، حیاط ،و تزیین محوطه با سنگ قلوه و لاشه |سورن بام با سنگهای طبیعی از سنگ کوهی ، سنگ لاشه-سنگ ورقه ای –سنگ قلوه و مالون

سنگ قلوه ای رودخانه ای

سنگ قلوه ای رودخانه ای