اجرای فضای سبز سورن بام

اجرای فضای سبز سورن بام ، فضای سبز فضای سبز شهری ناحیه ای است که پوشیده از گیاهان و درختان در داخل و اطراف شهر ها است که با دارا بودن این دو کارکرد مهم برای شهرها یعنی تعدیل دما،پاکیزه کردن هوا را انجام می دهد .

جامعترین تعریف. فضای سبز شهری بخشی از فضاهای باز شهری است

که در عرصه های طبیعی یا مصنوعی آن تحت استقرار درختان ، گل ها ، چمن ها و سایر گیاهان است

که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط ،

قوانین و تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی ،

زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی ،حفظ ،نگهداری یا بنا می شود .

مشاوره طراحی و اجرای فضای سبز با توجه به رشد ناموزون شهرها و تخریب فضای سبز و زمین های حاصل خیز لازم است که قوانین اتخاذ گردد که از قدرت اجرایی برخوردار باشد

و هر گونه ساخت و ساز را مشروط بر اختصاص زمینی برای فضای سبز گرداند.

در کشور ما با توجه به اقلیم آن و مخصوص مناطق کویری که از فضای سبز طبیعی محروم می باشند لازم است به فضای سبز اهمیتی ویژه دهند.

با نگاهی گذرا در پارک ها می توان به قدمت آن پی برد که بیشتر در چند دهه اخیر بوده است ولی با این وجود حد سرانه فضای سبز با رشد جمعیت کاهش یافته و جوابگوی این جمعیت انبوه نبوده است.

در مرحله اول نیاز است که تمام نیروی کاری سازمان تخصص لازم را داشته باشند

زمانی که طراحان غیر متخصص باشند از مردم ما انتظار نمی رود

که در قبال فضای سبز شهر خود مسئول باشند عدم توجه به فرهنگ شهر موردنظر باعث گردیده است .

فضای سبز سورن بام یا بام سبز منزل یا محل کار باید به گونه ای باشد که گل و گیاه به خوبی در معرض دید افراد قرار گرفته

و بخشی از فضای منزل به این مساله اختصاص یابد .

این فضا می تواند با استفاده از چند شاخه گل در گلدان، کاشتن گل در ایوان ،

پشت پنجره ها، کناره های اتاق و… ایجاد شود.

استفاده از گل در ورودی منزل، اتاق نشیمن و اتاق خواب ضروری است،

به ویژه در باره ورودی منزل به طور غیر مستقیم خوشامد گویی به میهمانان را به همراه دارد… شاد باشید .