اجرای فضای سبز باغ انگلیسی

اجرای فضای سبز باغ انگلیسی

آنچه در این مقاله میخوانیم

اجرای فضای سبز باغ انگلیسی

اجرای فضای سبز باغ انگلیسی ، سعی بر این بوده که از خطای چشم در مورد ترکیب گونه ها ، رنگ ها ,  کاشت چمنها ، کاشت درختان و درختچه ها با نظم ردیفی پشت سرهم و همچنین ایجاد تپه ماهور, برکه و یا دریاچه های مصنوعی استفاده شود تا به محیط طراوت و شادابی ببخشد . یکی از شاخصه های باغ های انگلیسی با پرهیز از چمن کاری در  کاشت تک درخت در فضای بزرگ مرسوم بوده است. بطور کلی هنر باغ سازی در انگلستان به نوعی با فرهنگ رومانتیک انگلیسی همبستگی داشته است.طراحی باغ با سبک انگلیسی نماد شکوه و جلوه ی بسیار زیادی است .

 

اجرای فضای سبز باغ انگلیسی به سبک طبیعت :

در این سبک توصیه شده سطح چمن کاری کاسته شده و درختان و درختچه ها کاشت متعادل داشته و از انبوهی پرهیز شود ولی در حالت مدرن این سبک بعد گذشت قرن ها روی آوری به گیاهانی با رنگ های متنوع و انبوه سازی توجه شد که نتیجه بهتری حاصل گردید.انگلستان طبیعت را پدیده ای ساده، زیبا، حقیقی و خوب تصور می کرد و باغ های فرانسوی را بسیار صلب، پرشکوه و غیر طبیعی می دانست.

اعتقاد داشتند اجسام که در منظری بکر یافت می شود دارای زیبایی ذاتی و باطنی است. طبیعت دیگر به عنوان چیزی که باید رام شده و سازماندهی گردد، تصور نمی شد بلکه به عنوان محیطی طبیعی که در برگیرنده کلیه سرکشی هایش بود، تصور می شد. طرح های کاشت بوسیله سوزنی برگان بزرگ و درختان سخت چوبی که در زیر آنها،درختچه های زینتی جهت برقراری تعادل در چمن ها و چمنزارهای بزرگ کاشته شده بودند، حکم فرما شدند. مسیر یک ملک غالباً در امتداد پیچ زیبایی  و اجرای فضای سبز باغ انگلیسی شده بود که سبب ایجاد مناظر یکپارچه، در منظری که به دقت احداث شده بود می گردید. و به وسیله آهوها یا گاوها به آن روح بخشیده می شد.

هرس کردن گیاهان  فضای سبز باغ انگلیسی :

گیاهان به جای هرس شدن، قیچی شدن و به شکل ظاهری دلخواه در آمدن، به دلیل فرم ذاتی خود تحسین می شدند. به گیاهان گل دهنده توجه اندکی می شد. در مقابل تک  درختان به تنهایی جهت نمایش شکوه و عظمت طبیعی خود به عنوان گیاهان انتخاب می شدند.

کاشت عصر ادواردین  در انگلستان از طریق کار دو متخصص گیاهی تعریف می شود: که غالباً به پدر باغ گل انگلیسی معروف است (مخترع حاشیه « ویلیام رابینسون  » یکی می باشد که او را معماری بزرگ و « گرترود جکیل  » گلکاری در باغ و پارک) و دیگری آگاه در مورد چگونگی کاربرد مجسمه ها در باغ، ایجاد پله های پوشیده از خزه و داربست های پوشیده از گل نام برد. خانم جکیل اجرای فضای سبز باغ انگلیسی در ابتکاری جدید محل هایی سر پوشیده برای استراحت که پوشیده از گیاهان معطر بود ارائه داد .باغ های انگلیسی از تأثیر افکارو ایده های خاور دور بی بهره نبوده مخصوصاً در قرن هیجدهم این تأثیر با مسافرت اروپائیان به خاور دور شکل گرفت است.

به عنوان مثال ویلیام چمبر  یک باغ گیاه شناسی سلطنتی را احداث نمود.

طرح مزبور آمیخته ای از سبک انگلیسی و سبک باغ های خاور دور می باشد

و امروزه اینگونه باغ سازی در انگلستان به نام سبک باغ سازی انگلیسی معروف می باشد.

در هر حال امروزه در باغ های انگلیسی طرح هایی اجرا می شود

که با تکیه بر عدم تقارن و ایجاد پرچین های کوتاه، حفظ درختان کهن، ایجاد استفاده از وسایل مدرن

و تأثیر از تکنیک های پیشرفته قرن حاضر به نوعی در طبیعت دخل و تصرف نموده اند

که این نوع پارک ها به پارک های نامنظم اطلاق می شود.

مقالات مرتبط
پروژه‌های فضای سبز سورن بام
Call Now Button