اجرای رووف گاردن یا بام سبز

اجرای رووف گاردن یا بام سبز ، بر روی پشت بام اکثر آپارتمان ها و ساختمان ها را می توانیم با سرسبز کردن و محوطه سازی زیبا سازی نماییم . از جمله ایجاد فضای سبز باعث کاهش آلودگی زیست محیطی نیز می شود .

روش های اجرای رووف گاردن به 3 بخش اصلی قابل دسته بندی هستند.

1-سیستم گسترده( (extensive،2- سیستم مدولار یا جعبه گیاه planterBox)) 3- سیستم متمرکز (intensive)

اجرای رووف گاردن یا بام سبز

1-سیستم گسترده در رووف گاردن

اساسا سبک بوده و به کمترین حد تاسیسات نگهداری مانند کود دهی و هرس نیازمند می باشند( سالی 1بار). و گیاهان رونده یا خزه، علفی قابلیت اجرا بر روی هر بامی را دارند.

2-سیستم مدولار یا جعبه گیاه در رووف گاردن

در شرایطی که نتوان بام سبز را بر روی پشت بام ساختمان اجرا کرد . می توان به جای آن از جعبه گیاه یا سیستم مدولار استفاده کرد. آبیاری این سیستم به صورت آبیاری ساده قطره ای انجام می شود و هزینه کمتری نیز دارد.

اهمیت اجرای بام سبز را نباید با هزینه های اجرای بام معمولی در نظر گرفت. بلکه باید در نظر داشت که بام سبز، هزینه های بسیار زیاد ناشی از مرگ و میر و آسیب های وارده به افراد، آلودگی آب و هوا و … را به صورت محسوسی کاهش می دهد.

طراحی روف گاردن ، بام سبز

طراحی روف گاردن ، بام سبز

3-سیستم متمرکز در رووف گاردن

این سیستم که که ضخامت بستر کاشت آن 20 الی 60 سنتی متر می باشد مناسب کاشت چمن و گیاهان حجیم است و به کود دهی، آبیاری و سایر مراقبتها نیاز دارد. بعلاوه در این روش سازه سیستم متمرکز در رووف گاردن  را جهت تحمل بار اضافه باید به اندازه کافی تقویت کرد به همین دلیل بیشتر در ساختمان های در حال ساخت از آن استفاده می شود تا سیستم پشتیبانی کننده آن در مرحله اجرا در ساختار بام جای گیرد.

روف گاردن یا بام باغ ، تکنولوژی مدرن سقف سبز است با کارایی بالا بر روی پشت بام ها و تراس سبز ها که به دلیل نیاز به  موادی سبک و بسیار مقاوم و نیز ایجاد بستری مناسب برای رشد پوششی گیاهان ، امری  تخصصی  و مهندسی می باشد.

هزینه روف گاردن

هزینه روف گاردن

برای مشاوره رایگان ، بازدید از محل پروژه و اجرای تخصصی با ما تماس بگیرید .