اجرای دیوار سبز یا گرین وال

گرین وال

آنچه در این مقاله میخوانیم

 اجرای دیوار سبز یا گرین وال : دیوار زنده ای است که بخشی از آن و یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. دیوارهای سبز مبتنی بر شرایط ممکن

ست در محیط داخل یا خارج از ساختمان نصب گردد. هم چنین تکنیک ها و روش های مختلفی وجود دارد که می توان دیوارهای سبز را در ابعاد های

متفاوت به منظور فضاسازی محوطه داخلی و یا نمای بیرونی ساختمان ایجاد کرد. دیوارهای سبز بسیار با شکوه هستند؛ کاربرد اجرای دیوار سبز یا

گرین وال در بام های سبز  نمای دلنشینی را ایجاد می‌نماید که صرف نظر از مزایای زیست محیطی اش، همگان می‌توانند از آن لذت ببرند.

اجرای سریع و آسان اجرای دیوار سبز یا گرین وال  :

  • پانل های کاشته شده را به آسانی می توان مستقیما روی دیوار و یا بر روی یک فریم فلزی نصب گردد .
  • با نمونه دیگر این پانل ها می توان دیوار های منحنی را نیز پوشش داد.
  • خصوصیت این پانل ها این است که در صورت معیوب شدن پانل ها را به راحتی می توان تعویض کرد.
  • این پانل ها را می توان در انواع شیب ها استفاده کرد.

اثرات زیست محیطی فضای سبز را می توان به طور خلاصه به شرح زیر جمع بندی کرد :

1- آلودگی هوا در اجرای دیوار سبز ، گرین وال :

فضای سبز به ویژه در شکل پیر  درختی در کاهش آلودگی هایی شیمیایی هوا بسیار موثر می باشد.

درختان در کاهش میزان سرب به ویژه در حاشیه جاده ها و شاهراهها نقش موثری دارند .

مقایسه تطبیقی درختان با سایر اشکال گیاهی علفی و گیاهان زراعی نشان می دهد که درختان 10 تا 20 برابر گیاهان علفی و 2 برابر گیاهان زراعی

(در مقایسه با سطح معیار که مناطق فاقد جاده هستند) می توانند توان رسوب گیری داشته باشند. در مناطق پر ترافیک ، شهرهای انبوه و شاهراه ها

اهمیت درختان (شاخ و برگ ها و حتی تنه درختان)

در جذب میزان سرب هوا که از اگزوز ماشین ها پراکنده می شود بسیار دارای اهمیت است.

2- آلودگی صدا در اجرای دیوار سبز ، گرین وال :

فضای سبز مناسب به ویژه درختان در صورت برخورداری از گونه های مناسب و کاشت اصولی تا ۴ دسی بل صدا را کاهش می دهند.

3- تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن در اجرای دیوار سبز ، گرین وال :

اگر چه در مقیاس کلان شهری از نظر ایجاد توازن اکسیژنی نقش درختان نمی تواند قابل ملاحظه باشد ولی در مقیاس خرد شهری قابل چشم پوشی

نیست .هر درخت راش با دیر زیستی متوسط، به اندازه سه برابر حجم دو اتاق یک نفره می تواند دی اکسید کربن از هوا پاکسازی کند در حالی که  ۳۰

تا ۴۰ متر مربع از درختان می توانند اکسیژن مورد نیاز یک نفر را تامین کنند .

4- کنترل تشعشعات و بازتاب نور در اجرای دیوار سبز ، گرین وال :

فضای سبز و اجرای دیوار سبز یا گرین وال در شهرها ضمن کنترل تشعشعات خورشید از بازتاب نورهای مزاحم و خیره کننده می توانند جلوگیری

کنند .

5- کنترل باد در اجرای دیوار سبز ، گرین وال :

فضای سبز و به ویژه کاشت درختان – درصورت کاشت مناسب و هدفمند می توانند در هدایت باد و تغییر جهت آن موثر باشند.

6- ذخیره انرژی  در اجرای دیوار سبز ، گرین وال :

کاشت صحیح درختان می تواند بر روی مصرف انرژی در ساختمان ها تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

هزینه گرم کردن یا خنک کردن ساختمان ها درصورت کاربرد درست درختان کاهش یابد . درختان باعث جذب ۹ درصد انرژی خورشیدی در تابستان

شده و گرمای داخلی ساختمان ها را می توانند کاهش دهند.

در اماکن مسکونی که در مناطق بادگیر قرار دارند ، کاشت درختان به صورت بادشکن می تواند هزینه گرم کردن ساختمان ها را بر حسب درجه

بادگیری و تراکم بادشکن ۴ تا ۲۲ درصد کاهش دهد.

مقالات مرتبط
پروژه‌های دیوار سبز سورن بام
Call Now Button