اجرای دیوار سبز پنلی گلبان

اجرای دیوار سبز پنلی گلبان ، اجرای دیوار سبز ، پانل گلبان نوعی گلدان مخصوص برای نگهداری خاک در حالت عمودی است. پانل ها را می توان کاشته شده بر روی دیوار قرار داد و یا در محل نصب اقدام به کاشت آنها نمود.پانل سبز از مجموع 8 جا گلی مجزا تشکیل شده است. هر جا گلی، بطور مستقل جهت تامین فضای کافی برای رشد گیاه و نیز آبیاری بهینه، طراحی شده است تا گیاه بتواند به راحتی در آن جا رشد و نمو کند.

عملکرد دیوار سبز :

پنل گلبان عملکردهای ذیل را که در یک سیستم موفق دیوار سبز مورد نیاز است فراهم می نماید: زهکشی، کنترل فرسایش، حفظ آب، امکان حمل و نقل گیاهان در حال رشد، جلوگیری از نشت آب، استقرار ریشه گیاه در محل، آبیاری و توزیع آب در سراسر دیوار.

اجزای اجرای دیوار سبز پنلی گلبان :

هر پانل گلبان ترکیبی از چندین جزء زیر است:

 • حفره مجزا یا جا گلی
 •  محفظه ذخیره آب
 • پروفیل نگهدارنده جانبی
 •  پروفیل نگهدارنده
 •  سوراخ نصب پیچ

روش استفاده اجرای دیوار سبز پنلی گلبان :

 • پانل های گلبان یا بر روی ریل های افقی یا پروفیل های عمودی قرار داده می شوند. این سیستم هم برای فضاهای داخلی و هم محوطه بهترین پوشش سبز را می دهد.

ویژگی های فیزیکی اجرای دیوار سبز پنلی گلبان :

 • مقاومت در برابر اشعه فرابنفش
 • مقاومت حرارتی

شرایط  نگهداری :

پانل گلبان را در مکانی خشک به دور از نور مستقیم خورشید و در بسته بندی اصلی آن نگهداری کنید.

اقدامات احتیاطی اجرای دیوار سبز پنلی گلبان:

 • به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اجزای پانل گلبان، در هنگام بلند کردن و جابه جایی و نصب احتیاط لازم را به عمل آورید.
 • برای توصیه بیشتر در خصوص نحوه نصب لطفا به پیمانکار تایید شده شرکت مراجعه کنید.

مزایا اجرای دیوار سبز پنلی گلبان :

 • مطابق با تکنولوژی روز دنیا در احداث دیوارهای سبز
 • پوشش سبز کامل دیوار در زمان احداث
 • امکان بکارگیری انواع گیاهان زینتی و گلدار

معایب اجرای دیوار سبز پنلی گلبان :

 • هزینه احداث بالاتری نسبت به روش کابلی دارد.