اجرای دیوار سبز مصنوعی ارزان

اجرای دیوار سبز مصنوعی ارزان

آنچه در این مقاله میخوانیم

اجرای دیوار سبز مصنوعی ارزان

اجرای دیوار سبز مصنوعی ارزان ، طراحی و اجرای دیوار سبز مصنوعی

یکی از هم ترین المان هایی هستند که اگر در اجرای آن متخصص نباشیم

دیوار سبز مصنوعی فوق العاده زشت را خلق می کنیم.

1- دیوار سبز مصنوعی یا نماهای سبز :

در این سیستم گیاه بر روی سطح نما حرکت می‌کند. در این سیستم گیاه رونده و یا پیچ در حالیکه ریشه در زمین دارد (در یک بستر خاکی) شروع به بالا رفتن از ساختمان می‌کند. اخیراً برای نمای سبز سازه‌ای حمایت کننده هم در نظر می‌گیرند.

دیوار سبز یا غیر فعال ، غیر فعال هیچ معنایی از حرکت هوا از ریشه‌ها به درون سیستم تهویه ساختمان ندارد. تاثیر سیستم غیر فعال بر روی کیفیت هوای ساختمان از نظر علمی جای سوالات زیادی دارد. بعضی از دیوارهای سبز پشت شیشه محافظت می‌شوند تا نسبت به آنچه در دیوارهای غیر فعال رخ می‌دهد، جریان هوای قابل پیش بینی تری داشته باشند. در دیوار غیر فعال هیچ مکانیزمی برای گردش هوا وجود ندارد. در عوض آنها به صورت باز نگهداری می‌شوند تا بهبودی نسبی در گردش هوای آزاد تا آنجا که ممکن است، ایجاد کنند.

دیوار سبز مصنوعی :

سازه‌ای مستقل دارند که جدا از نمای اصلی ساختمان و در فاصله‌ای نزدیک به آن قرار می‌گیرد و توسط ساختمان مهار می‌گردد. جزئیات مختلفی برای طراحی این دیوارها وجود دارد ، که این جزئیات بیشتر مربوط به چگونگی نگهداری گیاه بر روی دیوار و شکل قالب‌های نگهدارنده سیستم مربوط می‌گردد. در شکل زیر یک نمونه این دیوارها و اتصال آن به ساختمان را مشاهده می‌کنید اجرای دیوار سبز مصنوعی ارزان باعث کاهش دمای هوا می‌شوند، باعث ایزوله کردن دیوار می‌شوند و کاهش جذب انرژی خورشید و اشعات منعکس از خیابان و ساختمانهای دیگر در شهر باعث می‌شود دمای مصالح تشکیل دهنده دیوار در این حالت از حالت طبیعی کمتر باشد و این تشعشع ثانویه در سطوح پوشیده شده با گیاه ذخیره می‌شوند. اگر چه این سطوح سبز در نتیجه فراتراوی، تنها در حدود ۴-۵ درجه یا کمی بیشتر دما را پایین می‌آورند.

مقالات مرتبط
پروژه‌های دیوار سبز سورن بام
Call Now Button