اجرای بام سبز با درختان مناسب

اجرای بام سبز با درختان مناسب ،  به  تازگی روف گاردن رشد خوبی داشته است. استفاده از بام سبز یا روف گاردن در خانه های ویلایی و بزرگ فراتر رفته و به تازگی در مکان های عمومی رستوران ها و مراکز تجاری به فضای سبز مانند روف گاردن گرایش بیشتری وجود دارد.

پشت بام هایی نظیر پشت بام های پارکینگ ها نیز به مکانی تفریحی مشابه پارک ها و فضای سبز جهت

صرف غذای کارمندان آن مجموعه تبدیل شده است

و اینگونه فضای موجود پشت بام  اجرای بام سبز با درختان مناسب به صورت مفید مورد استفاده قرار می گیرد.

انتخاب درختان بام سبز

اجرای بام سبز با درختان مناسب در مرحله اول باید از میزان باری که سقف تحمل می کند شروع کنیم زیرا این عامل مهمترین عامل بازدارنده اجرای بام سبز می باشد

اگر سقف تحمل وزن را نداشته باشد امکان اجرای بام سبز ممکن نیست.

برای کاشت درخت بر روی بام های موجود بایستی میزان باری که سقف می تواند  تحمل کند را در نظر گرفت

اما در ساختمان های جدید امکانات بیشتری موجود است چرا که سازه ها می توانند

بر اساس محل کاشت گیاه بر روی بام و نوع گیاه محاسبه شوند.همچنین باری که سازه تحمل می نماید

بایستی از وزن درختانی که کاشته می شوند بیشتر باشد تا صدماتی به سقف سازه وارد نیاید

و محاسبان سازه باید وزن درختان بالغ را در محاسبات خود لحاظ نمایند.

پس به گفته محاسبان سازه می توان نتیجه گرفت

درختانی که مجموعه بار وارده آنها کمتر از 1000 کیلوگرم به متر مربع باشد

را می توان بر روی باغ بام ها کاشت.