اجرای باغ بام

اجرای باغ بام ، روف گاردن یا بام سبز تحت عناوینی چون بام های زنده و باغ بام شناخته می شود. بام سبز، بامی است که بخشی از آن با خاک کشت و پوشش های گیاهی پوشیده شده است.

اجزای باغ بام

1-محیط کشت

در اجرای بام سبز می بایست از محیط کشت هایی استفاده کرد که حتی الامکان سبک باشند.

مهندس محاسب بر طبق مقررات ملی ساختمان وظیفه دارد وزنی معادل 150 کیلوگرم در هر مترمربع از بام را پیش بینی کند

این در حالی است که وزن روف گاردن ها حتی در حالت مرطوب حداکثر به حدود 80 کیلوگرم در هر متر مربع می رسد،

در نتیجه هیچ مانعی برای اجرای آن از نظر وزنی در پشت بام ها وجود ندارد.

یک مخلوط مناسب ترکیبی از3/1سنگهای متخلخل، 3/1ماسه، و 3/1گیاه خاک مصنوعی (مخلوطی از کود نباتی و چوب پوسیده) می باشد.

2- پوشش های گیاهی :

انتخاب کردن نوع پوشش های گیاهی بام سبز به طراحی سازه، هزینه نگهداری ،آب و هوا و برداشت طراح بستگی دارد.

از آنجا که بام سبز حدالامکان به گونه ای سبک طراحی و اجرا می شود اغلب پوششی دارد

که می تواند با مراقبت و نگهداری کم یا بدون نگهداری و در عمق اندکی از خاک رشد کند .

3-لایه محافظت

این بخش لایه هایی را در بر می گیرد که یا از سیستم عایق کاری محافظت می کنند و یا مانع نشت کردن و نفوذ آب می شوند.

4-لایه زهکش :

شامل 35 تا 50 پلی اتیلن(مواد بازیافتی دردسترس) یا پلی استرن می باشد.

لایه زهکش بین محیط کاشت و لایه محافظت قرار می گیرد

تا آب بتواند به هر جای بام سبز به سیستم زهکش ساختمان جریان یابد.

5-روف کانستراکشن یا ساختار سقف:

این ساختار از بام در مقابل چکه کردن و نشت کردن نگهداری می کند، و پوسته آن از سویی مانند یک لایه یکدست ضد آب و از سوی دیگر مانند ورقه های بهم پیوسته بکار می رود.

مواد و عناصری که در باغ بام ها استفاده می شود عمر بسیار طولانی دارند و این مزیت سبب می شود به تعویض های دوره ایی نیازی نداشته باشند.