اجرای باغ بام | بام سبز

اجرای باغ بام | بام سبز سیستم هایی که از آن ها برای ساخت و اجرای باغ بام یا رووف گاردن ها استفاده می شود سبک وزن بوده ،

به رسیدگی کمتری نیاز دارند و همچنین با دوامتر هستند.

مصالح و مواد به کار رفته

اجرای باغ بام یا رووف گاردن مصالح بکار رفته بگونه ای هستند که به هنگام بارش های سیل آسا و ناگهانی به جذب

آب پرداخته و با کاهش سرعت آب باران که جاری می شود به کاهش خطر وقوع سیلاب ها کمک می کنند.

روش های آبیاری

روش های جدید آبیاری باغ سبز در به حداقل رساندن میزان مصرف آب بسیار مفید بوده و با

حفظ رطوبت موجود در خاک به مرطوب ماندن آن کمک کرده و مانع تبخیر سریع آن می شود.

موقع ساختن یا اجرای باغ بام ، رووف گاردن یا بام سبز در مرحله ی اول لایه عایق رطوبتی و در مرحله ی بعد سیستم زهکشی

مناسب برروی بام نصب و اجرا می شود. برای تقویت رووف گاردن ایجاد یک محیط رشد مناسب ضروری است.

این محیط هنگام خیس شدن زیاد سنگین نمی شود

و کاملا متناسب با محیط طراحی شده است . و در مرحله ی

آخر گیاهانی که انتخاب شده اند، کاشته می شوند.

در انتخاب گیاهان به مقاوم بودن پوشش های گیاهی در مقابل

گرما و سرما توجه می شود. گیاهانی که دارای این فاکتور می باشند

گیاهان چند ساله علفی گلها و علفهای وحشی

هستند.

در این صورت باید گیاهانی را انتخاب کرد که قدرت مقاومت در برابر محیط بی روح و خشن پشت بام

در شرایط یخ زدگی، کم آبی، طوفان، خشکی هوا و غیره را داشته باشند.

به همین ترتیب باید گیاهانی استفاده

کرد که ریشه آنها به بنا لطمه ای وارد نکند.

استفاده از برخی گیاهان که ریشه ی قوی ای دارند مانند گیاهان مناطق کوهستانی،

می تواند باعث صدمه به بنا و تخریب تدریجی آن شود.

برای مثال گیاهان سوزنی برگ و جونی پروس به دلیل ریشه ی

عمودی ای که دارند عمق بیشتری را لازم داشته

و به همین علت از بین شکاف های موجود در بنا عبور خواهد کرد.

اجرای باغ بام یا رووف گاردن اجرای باغ بام یا رووف گاردن اجرای باغ بام یا رووف گاردن اجرای باغ بام یا رووف گاردن